Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Sustinerea subsidiaritatii si descentralizarea serviciilor publice de interes general

Anul 1989 găsea societatea românească cufundată într-o profundă cultură etatistă, însă 20 de ani mai târziu, în anul 2011, statul român nu a găsit încă modelul de dezvoltare social potrivit pentru rezolvarea problemelor sociale. Reformele propuse în domeniul serviciilor publice în perioada tranziţiei jonglează între modelul statului social democrat al bunăstării (orientat spre garantarea bunăstării individului de către stat) şi modelul statului liberal al bunăstării (dominat de logica pieţei). Dacă din perspectiva politicilor de sănătate şi educaţie statul a impulsionat dezvoltarea mizând pe implicarea sectorului privat, politicile sociale au fost lipsite de coerenţă, fiind decise adesea ca răspuns pentru a compensa unele restructurări la nivel economic, nu pentru a rezolva o nevoie socială a cetăţenilor sau comunităţilor.

Încurajate şi susţinute de instituţiile şi donatorii internaţionali, organizaţiile neguvernamentale au jucat în toată această perioadă un rol activ pe piaţa serviciilor sociale, suplinind lipsa sau completând acele servicii furnizate cu precădere de către stat, şi astfel ajungând în anul 2010 să furnizeze 50% din serviciile sociale acreditate la nivel naţional [1]. Lipsa viziunii în dezvoltarea sistemului a lăsat neclare aspecte legate de împărţirea rolurilor, responsabilităţilor şi accesului la resurse între furnizorii publici şi cei privaţi. Activitatea în domeniul social a sectorului ONG a fost reglementată din punctul de vedere al calităţii serviciilor, dar nu şi al finanţării acestora, organizaţiile nefiind în prezent integrate financiar în sistemul de servicii sociale al cărui principal beneficiar este sistemul public.

În ceea ce priveşte cadrul de politică publică privind asistenţa socială, demersurile înregistrate în perioada 2009-2010 s-au situat pe două paliere:

  • Iniţiative ale mediului ONG constând în elaborarea de noi propuneri legislative şi formularea de recomandări la actualele acte normative în vigoare sau aflate în dezbatere publică;
  • Proiecte de acte normative constând în hotărâri de guvern, propuneri de legi organice sau proiecte legislative noi.

Începând cu anul 2009 şi în special în anul 2010, măsurile guvernamentale iniţiate în domeniul asistenţei sociale au vizat cu precădere reducerea cheltuielilor din acest domeniu. Pentru această perioadă, în domeniul serviciilor sociale sunt importante de menţionat următoarele iniţiative:

- O.U.G. nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [2];

- proiectul Codului Social, propunere elaborată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) în perioada august-octombrie 2010, care va reglementa întregul sistem de asistenţă socială (prestaţii şi servicii sociale). Primele variante ale documentului de lucru au fost dezbătute în perioada noiembrie – decembrie 2010 în cadrul unor întâlniri de lucru cu organizaţiile neguvernamentale din domeniul social şi reprezentanţii sindicatelor şi asociaţiilor profesionale din domeniu. În luna martie 2011, proiectul de cod a fost înlocuit de proiectul de lege privind Asistenţa Socială, care este lansat oficial în dezbatere publică [3].

- Legea pentru stabilirea parteneriatul dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale [4]; legea care propune crearea unei modalităţi noi de finanţare pentru serviciile sociale furnizate de culte a fost adoptată de Parlamentul României în luna martie 2010 şi a atras o serie de proteste din partea societăţii civile, semnalându-se principiul discriminatoriu care exclude de la finanţare furnizorii de servicii sociale privaţi care nu aparţin de un cult religios.

Formulate fie ca răspuns la proiectele de acte normativ iniţiate de către decidenţii politici, fie în urma nevoilor semnalate de sector, printre cele mai importante demersuri ale organizaţiior neguvernamentale în perioada 2009-2010 pot fi menţionate:

  • Propuneri legislative care reglementează finanţarea serviciilor sociale:

- propunere privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale. Proiectul depus în luna martie 2011 are în vedere următoarele trei axe de intervenţie: separarea atribuţiilor de management şi de administrare de atribuţiile de planificare, monitorizare şi finanţare prin redefinirea rolurilor autorităţilor publice locale, accesul egal al furnizorilor publici şi privaţi la furnizarea de servicii şi implementarea eficientă a principiului descentralizării prin asigurarea accesului cetăţeanului la servicii [5]. Măsurile propuse în proiectul de lege sunt în concordanţă cu principiul subsidiarităţii, în sensul asigurării transferului de responsabilităţi şi resurse către comunitatea locală [6];

- propunere privind contractarea serviciilor sociale. Proiectul depus în luna decembrie 2010 creează cadrul legislativ pentru contractarea serviciilor sociale de către furnizorii privaţi. Noutatea proiectului constă în includerea companiilor în rândul furnizorilor privaţi de asistenţă socială [7].

  • Proteste ale organizaţiilor cu privire la un cadru normativ în vigoare:

- peste 250 de organizaţii neguvernamentale au transmis Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale un protest public cu privire la modificarea O.U.G. 84/2010, semnalând gravele implicații ale măsurilor propuse;

- protestul organizaţiilor faţă de decizia Guvernului României de a elabora H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, fără consultarea partenerilor sociali [8];

- coaliţia pentru realizarea propunerilor de îmbunătăţire a Codului Social. 10 organizaţii şi federaţii din domeniul social au iniţiat în luna noiembrie 2010 un grup de lucru care a formulat o serie de recomandări de îmbunătăţire a proiectului de Cod Social.

Propuneri

Coerenţa politicilor de asistenţă socială reprezintă o prioritate în contextul perioadei economice dificile pe care o traversează România. Pentru a răspunde provocărilor sociale este necesară elaborarea unui set de măsuri de politică publică menite să încurajeze dezvoltarea sistemului, nu doar reglementarea acestuia, şi care să includă:

  • armonizarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale (legi existente şi propuneri legislative noi);
  • facilitarea dezvoltării unei pieţe libere de servicii sociale, asemănătoare altor servicii de interes general (educaţie, sănătate);
  • promovarea descentralizării atât la nivel de roluri ale instituţiilor responsabile, cât şi la nivel de alocare bugetară;
  • promovarea cu precădere la nivel local a principiului subsidiarităţii, în sensul substituirii structurilor şi serviciilor publice în procesul de gestionare a problemelor sociale cu structuri ale societăţii civile şi servicii private, care pot asigura cadrul optim pentru folosirea eficientă a resurselor din comunitate.

Concluzii ale atelierului pe aceasta tema, desfasurat in cadrul conferintei: “Realizari si provocari pentru viitor”, care a avut loc la Bucuresti in data de 31 martie.


[1] Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, “Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari”, Bucureşti 2010, pag.134

[2] Publicată în Monitorul Oficial nr. 654 din 22 septembrie 2010

[3] Proiectul de lege a fost lansat pe site-ul MMFPS în data de 15 martie 2011 http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-03-15/proiect-de-lege-privind-asistena-sociala-2088-articol.html

[4] Potrivit informaţiilor existente pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilorwww.cdep.ro, legea a fost adoptată de către cele două Camere ale Parlamentului României, însă nu este publicată în Monitorul Oficial, fiind în curs de promulgare de către Preşedintele României.

[5] Proiect iniţiat de FDSC, CENTRAS şi Camera Deputaţilor în luna Iunie 2010

[6] Iniţiativa FDSC, Camerei Deputaţilor, CENTRAS, Fundaţiei „Pentru Voi”, Confederaţiei Caritas şi Organizaţiei Salvaţi Copiii.

[7] Iniţiativă a Institutului de Politici Publice

[8] Demers iniţiat de Fundaţia „Pentru Voi” şi Institutul pentru Politici Public


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact