Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Titlul proiectului: Stimularea ocuparii active, a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale

Finantator: FSE POSDRU

Durata: Decembrie 2010 – Noiembrie 2013 – 36 luni

Scopul proiectului: Proiectul urmareste dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin actiuni de formare si de consiliere care sa asiste forta de munca neocupata in crearea de noi intreprinderi si sprijinirea procesului de restructurare prin reducerea agriculturii de subzistenta.

Public tinta/beneficiari:  Persoane în căutarea unui loc de muncă, Persoane inactive, Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, Şomeri (de lungă durată, tineri), Manageri din mediul rural, Angajati din mediul rural

Obiective:

Obiectiv specific 1 : Definirea modelului de interventie bazat pe studii cantitative si calitative cu implicarea reprezentantilor la nivel local si transferul de bune practici prin intermediul partenerilor transnationali.

Obiectiv specific 2 : Formarea de operatori pentru a dobandi capacitatea necesara sa implementeze actiuni de stimulare a culturii antreprenoriale si dezvoltare durabila in zonele agricole selectate.

Obiectiv specific 3 : Organizare de birouri de informare/orientare in regiunile vizate, crearea de oportunitati pentru ocuparea activa a fortei de munca si crearea de intreprinderi pentru dezvoltare economica in mediul rural.

Obiectiv specific 4 : Asocierea formarii profesionale cu consultanta de specialitate in cadrul birourilor de informare pentru dezvoltarea unor structuri de servicii de asistenta pe termen lung, in formarea competentelor antreprenoriale in randul populatiei rurale.

Obiectiv specific 5 : Vizarea sustenabilitatii birourilor de informare si a activitatilor de consiliere/orientare prin cresterea constientizarii in zonele rurale privind importanta suportului in crearea de oportunitati antreprenoriale in sectorul serviciilor si sanse de incadrare pe piata muncii.

Obiectiv specific 6 : Promovarea egalitatii de sanse pentru categoriile sociale neocupate din zonele rurale, tineri, femei sau persoane de varsta medie prin crearea de competente aplicabile in cadrul unor afaceri personale, de familie, intreprinderi si afaceri mici.

Scurta descriere / activitati:

Proiectul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin acţiuni de formare şi de consiliere care să asiste forţa de muncă neocupată în crearea de noi întreprinderi şi sprijinirea procesului de restructurare prin reducerea agriculturii de subzistenţă. Prin dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale se creează oportunităţi de dezvoltare sustenabile pe termen lung, cu impact asupra sectorului terţiar şi ocupării active din mediul rural. 
Obiectivul final al tuturor actorilor angrenaţi în acest demers este de a dezvolta abilităţile antreprenoriale şi de management de proiect ale persoanelor din zonele rurale, atât prin formare profesională cât şi prin crearea unei reţele de facilitatori în principalele regiuni ale ţării care să asiste direct şi adaptat dezvoltarea potenţialului antreprenorial de la nivel rural, oferind suport şi acces la consultanţă de specialitate actualilor şi viitorilor mici înreprinzători de la sate.

Activităţi în cadrul proiectului:
1. Activităţi de cercetare cantitativă şi analiză a contextului

2. Activităţi de cercetare calitativă şi crearea unei reţele de comitete

3. Definirea unui model integrat de măsuri active pentru stimularea ocupării

4. Experimentarea modelului de măsuri integrate pentru creşterea ocupării - cursuri formare în 5. Activităţi de informare şi promovare

Buget total/buget solicitat:  13.275.730,75 lei.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact