Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Mini-granturi pentru ONG-urile care adresează nevoi ale persoanelor cu dizabilități

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și E-Distribuție Muntenia lansează astăzi programul de sprijin financiar (mini-granturi) pentru ONG-urile care lucrează cu și pentru persoanele cu dizabilități.

În contextul activităților de sprijin pentru actorii societății civile inclusive și întărirea cooperării cu celelalte sectoare, FDSC a derulat din 2020 o serie de acțiuni menite să întărească capacitatea organizațiilor neguvernamentale care adresează nevoi ale persoanelor cu dizabilități, precum și pentru consolidarea înțelegerii nevoilor și potențialelor soluții pentru accesul persoanelor cu dizabilități la piața muncii și la servicii în general.

În decembrie 2020, am lansat raportul Companii incluzive pentru persoanele cu dizabilități – provocări și recomandări. Raportul urmărește creșterea conștientizării angajatorilor privind conceptul de dizabilitate, avantajele includerii persoanelor cu dizabilități în echipele lor de lucru, precum și cadrul normativ care guvernează acest sector. În același timp, raportul oferă câteva idei și instrumente concrete de lucru pentru cei care își propun să dezvolte politici de recrutare și retenție a angajaților persoane cu dizabilități sau doresc doar să îmbunătățească abilitatea echipelor lor de a lucra cu clienți din această categorie.

Organizațiile neguvernamentale continuă să reprezinte actori cheie în acest domeniu în condițiile în care, potrivit unui raport recent realizat de Banca Mondială, serviciile publice în comunitate sunt puțin dezvoltate, iar majoritatea serviciilor non-rezidențiale sunt devoltate de sectorul privat. Astfel, programul de mini-granturi își propune să contribuie la capacitarea organizațiilor care lucrează cu și pentru persoane cu dizabilități, prin ameliorarea infrastructurii care stă la baza serviciilor pe care le furnizează în comunitate.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cadrul unui program destinat întăririi capacității organizațiilor neguvernamentale care adresează nevoi ale persoanelor cu dizabilități, sprijinit de E-Distribuție Muntenia.

 

1. Eligibilitatea solicitanților

Programul este dedicat exclusiv organizațiilor neguvernamentale care derulează activități de suport pentru persoane cu dizabilități. În acordarea suportului, organizațiile ai căror beneficiari direcți sunt persoanele cu dizabilități și au o capacitate financiară redusă vor avea prioritate în selecție.

Solicitanţii pot depune propuneri de mini-granturi doar individual (fără parteneri).

 

2. Ce se finanțează

Sprijinul financiar (mini-grant) poate acoperi exclusiv produse care să crească accesul persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional și, implicit, la serviciile organizației.

Achizițiile vizează:

-        Produse din categoria tehnologiilor și dispozitivelor asistive, respectiv tehnologii de acces care să fie disponibile/accesibile în mediul de interacțiune al organizației cu beneficiarul

-        Produse/echipamente care să susțină eficientizarea activității organizației astfel încât aceasta să servească mai bine beneficiarii persoane cu dizabilități

Câteva exemple de produse sau echipamente ce pot fi achiziționate în cadrul acestui program sunt:

-        echipamente și/ sau produse care contribuie la accesibilizarea spațiilor în care există interacțiune cu beneficiarii persoane cu dizabilitați

-        aplicaţii care pot îmbunătăţi abilităţile de de scris si citit

-        software (aplicaţii) OCR cititoare de ecran (screen reader) care identifică şi interpretează ceea ce este afişat pe ecranul unui computer.

-        software-uri de recunoaştere a vocii (speech recognition) 

-        tastaturi şi mouse-uri alternative

-        echipamente tehnologice (computere, imprimante, licențe etc) pentru eficientizarea activității organizației care deservește persoane cu dizabilități.

 

3. Valoarea sprijinului financiar pentru mini-granturi 

Bugetul total disponibil pentru finanțarea mini-granturilor este de 60.000 lei.

Valoarea sprijinului financiar acordat pentru un mini-grant este cuprinsă între 3.000 lei şi 5.000 lei.

O organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant pentru maxim 1 propunere de mini-grant.

 

4. Durata mini-grantului şi perioada de implementare

Apelul de mini-granturi va fi deschis în data de 22 iunie 2021 și se va închide în data de 26 iunie 2021.

Perioada de implementare începe la data semnării contractelor de finanțare cu FDSC (estimat a se realiza până la 1 iulie 2021). Data limită până la care pot fi folosite mini-granturile este 25 iulie 2021.

 

5. Aplicații mini-granturi

Procesul de aplicare constă în completarea și transmiterea următoarelor documente, pe care le puteți descărca de aici:

·        Formular solicitare sprijin financiar (Anexa 1)

·        Declarația solicitantului (Anexa 2)

Toate documentele vor fi transmise exclusiv pe email la adresa stef@fdsc.ro.

Vă rugăm să citiți integral Regulamentul programului de mini-granturi, disponibil a i c i.

 

6. Informaţii suplimentare

Întrebări privind acest apel de mini-granturi pot fi adresate la tel: 0752.444.306 sau 0758.231.013 sau  e-mail: stef@fdsc.ro.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact