Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Pentru ca economia sociala din Romania sa devina vizibila!

 

Scop:  Scopul general al proiectului este acela de a oferi sectorului economiei sociale si persoanelor interesate de acesta informatii si indicatori credibili si comparabili privind rolul si ponderea intreprinderilor sociale in economia nationala a Romaniei.

Obiective specifice:

·         Dezvoltarea metodologiei adecvate pentru proiectarea conturilor nationale satelit si realizarea unei analize in vederea masurarii performatelor si contributiei intreprinderilor sociale in economia nationala.

·         Cresterea vizibilitatii sectorului intreprinderilor sociale pentru o mai mare recunoastere din partea factorilor interesati din mediul public sau privat, la nivel national sau european.

Descriere: Proiectul vizeaza elaborarea metodologiei specifice care sa furnizeze cadrul operational pentru crearea conturilor satelit privind intreprinderile sociale, corelate cu dezvoltarea conturilor nationale. Dezvoltata in concordanta cu recomandarile Uniunii Europene, metodologia va permite realizarea unei analize de profunzime a sistemelor locale de colectare de date de bilant care sa ofere o imagine a performatelor si contributiei intreprinderilor sociale in economia nationala. Totodata, prin intermediul Atlasului Economiei Sociale - editia 2014, proiectul aduce in atentia tuturor factorilor interesati atat o serie de date de ordin general cat si date de natura economica (venituri, imobilizari, salariati, rezultate ale exercitiului financiar etc.) ale organizatiilor de economie sociala.

Rezultate principale:

·         Raport preliminar privind intreprinderile sociale in Romania

·         Registru Statistic al Intreprinderilor Sociale din Romania

·         Metodologia de creare a conturilor satelit pentru intreprinderi sociale, conectate la conturile nationale; Colectarea datelor necesare conturilor satelit pentru economia sociala

·         Conturi satelit consolidate si conectate la conturile nationale

·         Atlasul Economiei Sociale 2014, cu un focus special asupra noilor date colectate (anii 2011-2012)

·         3 seminarii locale

·         Conferinta Nationala a Economiei Sociale editia 2014

Beneficiar: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Parteneri: 

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
  • Centrul National de Pregatire in Satistica

Finantare: Comisia Europeana, Directia Generala Intreprinderi si Industrie, apelul de proiecte „Impactul economic al intreprinderilor sociale” (Economic impact of social enterprises)

 

Perioada de implementare: 04 Mai 2013 – 03 Iulie 2014


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact