Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Asociatia REPER21 (lider de parteneriat) impreuna cu Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (partener) au demarat in data de 3 aprilie 2018 proiectul „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educatie pentru dezvoltarea durabila”, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, 2014-2020.

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea participarii sectorului ONG la formularea si la promovarea politicilor guvernamentale din domeniul „Educatiei pentru dezvoltarea durabila” (EDD).

Proiectul va sustine participarea ONG-urilor pentru a putea contribui eficient la politica publica in domeniul EDD, care prin natura ei este complexa si inovatoare si necesita implicarea deopotriva cantitativa si calitativa a societatii civile si, in particular, cea a sectorului ONG.

Participarea sectorului ONG si contributia sa la deciziile si activitatile administratiei publice in domeniul EDD sunt cu atât mai necesare, cu cât politica de EDD are rolul de a identifica si aplica solutii educationale capabile sa raspunda la doua provocari considerabile si urgente: dezvoltarea economiei tarii pe baze durabile si adaptarea sistemului de educatie la schimbarile de amploare si rapide ale societatii actuale.

EDD abordeaza in mod integrat aceste provocari pentru a putea exploata sinergiile existente intre ele. Politica de EDD se realizeaza prin integrarea transversala a conceptului de dezvoltare durabila in sistemul de educatie si, totodata, prin integrarea educatiei in politicile nationale de dezvoltare durabila.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea competentelor a 80 de reprezentanti a 80 de ONG-uri pentru a formula si promova eficient, prin activitati de lobby, propuneri alternative de politici publice in domeniul Educatiei pentru dezvoltarea durabila;

2. Cooperarea sistematica intre min. 70 de ONG-uri in cadrul unei retele tematice nationale care le stimuleaza contributiile si le coordoneaza participarea la formularea si la promovarea politicilor de Educatie pentru dezvoltarea durabila;

3. Formularea participativa in cadrul retelei de ONG-uri a unei propuneri alternative de politica publica privind Educatia pentru dezvoltarea durabila, in masura sa satisfaca angajamentele nationale si internationale ale Guvernului in acest domeniu;

4. Implicarea a cca. 10 stakeholderi institutionali relevanti si a publicului intr-o campanie de lobby si promovare pentru asumare propunerii alternative de politica publica formulata de ONG-uri de catre Ministerul Educatiei si Ministerul Mediului.

 

Rezultate asteptate

1. Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern – Rezultat proiect 1 – 80 de reprezentanti din 80 de ONG-uri formati ca «Specialisti in activitatea de lobby»;

2. Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern – Rezultat proiect 2 – 1 retea tematica dedicata promovarii si formularii politicilor publice in domeniul EDD, constituita din cca. 70 de ONG-uri;

3. Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 3 – 1 propunere alternativa de politica publica pentru domeniul Educatiei pentru dezvoltarea durabila, elaborata participativ de catre ONG-uri;

4. Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 4 – 1 campanie de promovare si lobby pentru asumarea propunerii alternative de politica publica de catre Ministerul Mediului si Ministerulul Educatiei;

5. Un management tehnic si financiar al proiectului eficient.

 

Perioada de implementare a proiectului: de la 03/04/2018 pana la 02/08/2019

Valoarea proiectului: 999 552,18 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FSE 822 673,27 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national 156 887,87 lei, cofinantare parteneri 19 991,04 lei.

Axa prioritara 1. – Administratie publica si sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific al programului 1.1 – Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP.

Comunicat de presa lansare proiect


 

ANUNT SELECTIE A MEMBRILOR RETELEI ONG21

vineri, 29 iunie 2018

 

Asociatia REPER21 si Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile anunta finalizarea procesului de selectie a ONG-urilor invitate sa faca parte din Reteaua ONG21. Aceasta are ca misiune sa asigure o contributie relevanta, consistenta si unitara a sectorului neguvernamental la elaborarea si implementarea politicilor din domeniul educatiei pentru dezvoltare durabila (EDD). 

Criteriile de selectie au inclus experienta ONG-ului in domeniul educatiei, al dezvoltarii durabile sau al campaniilor de advocacy, precum si disponibilitatea reprezentantilor sai de a participa la activitatile Retelei prevazute in intervalul 2018 - 2019. 

98 de ONG-uri de diverse dimensiuni, din urban si rural, cu experiente semnificative si diverse (economie sociala, protectia drepturilor persoanelor vulnerabile, egalitate de sanse, dezvoltare comunitara, protectia biodiversitatii, arii protejate, gestiunea deseurilor, cladiri verzi, educatie nonformala, dezvoltare personala si coaching, consiliere si orientare profesionala, voluntariat, teatru politic si social, educatie artistica, educatie stiintifica) sunt invitate, in urma selectiei, sa adere la Reteaua ONG21. Diversitatea geografica si tematica, experienta complementara si motivatia membrilor asigura cele mai bune premise pentru dezvoltarea si eficacitatea acesteia. 

Lista celor 98 de ONG-uri invitate sa adere la Reteaua ONG21 este disponibila AICI

Prima activitate din cadrul Retelei este organizarea cursului „Specialist in activitatea de lobby”. Prin proiect vor fi acoperite costurile de participare (transport, masa, cazare) pentru 80 de persoane, reprezentanti ai organizatiilor membre. Selectia persoanelor care vor lua parte la cursuri s-a realizat in ordinea punctajului. Lista celor 80 de reprezentanti ai ONG-urilor membre invitati sa participe la acest curs este disponibila AICI.  

Cei 98 de reprezentanti ai ONG-urilor invitate sa se alature Retelei ONG21 vor fi contactati de catre REPER21 si FDSC in perioada urmatoare pentru informatii legate de urmatorii pasi.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact