Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Metode inovative in formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor

 

Finantator: Fondul Social European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Aplicant: Ministerul Educatiei si Cercetarii, partneri FSDC si ICDI

Durata: 3 ani, 2009-2011

Scopul proiectului: Proiectul raspunde necesitatii de a imbunatati nivelul de calificare a personalului didactic in invatamantul preuniversitar pentru a asigura un invatamant de calitate, bazat pe cunoastere si dezvoltare personala prin crearea unui curriculum de formare pentru personalul didactic care sa permita elaborarea de programe educatioanele centrate pe dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor.

Public tinta/beneficiari:  personalului didactic in invatamantul preuniversitar, elevii din invatamantul preuniversitar

Obiective:

 • Dezvoltarea capitalului uman din invatamantul preuniversitar prin elaborarea unei curriculum de formare pentru personalul didactic, axata pe dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor cu scopul de creste atractivitatea educatiei si formarii profesionale initiale; 
 • Cresterea relevantei procesului educational invatamantul preuniversitar in raport cu nevoile elevilor, prin formarea personalului didactic in vederea asigurarii competentelor cheie necesare elaborarii de activitati si programe care vizeaza dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor;     
 •   Optimizarea procesului educational prin elaborarea unei metode specifice de auto - evaluare a impactului programului de formare care va pemite imbunatatirea capacitatii cadrelor didactice si a altor categorii de personal din educatie de a utiliza metode interactive de predare-invatare centrate pe elevi.

Scurta descriere : Proiectul raspunde mai multor obiective stabilite in Programul National de Reforme (PNR) dupa cum urmeaza:

Prin elaborarea unui curriculum de formare continua a cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitatilor de viata in randul elevilor, proiectul contribuie la Redefinirea continuturilor si finalitatilor invatarii;

Prin formarea unor competente si abilitati cheie la personalul didactic care sa permita dezvoltarea abilitatilor de viata de baza pentru elevii din invatamantul preuniversitar, proiectul contribuie laImbunatatirea accesului la competente cheie pentru toti.  Abilitatile de viata precum comunicarea, lucrul in echipa, participarea la viata comunitatii, capacitatea de orientare in propria comunitate, formarea elevilor pentru invatarea pe parcursul intregii vieti, orientarea aplecarilor vocationale ,  s.a.m.d. sunt abilitati de baza, necesare formarii initiale bazata pe dezvoltarea competentelor cheie.;

Asigurarea calitatii si imbunatatirea calificarii profesorilor prin formare initiala si continua.Acest proiect este o investitie necesara pentru modernizarea educatiei si formarii profesionale, in special in ceea ce priveste educatia preuniversitara. Cadrele didactice participante in proiect si cele care vor beneficia ulterior de rezultatele proiectului vor avea premisele generale pentru furnizarea competentelor, abilitatilor si aptitudinilor cerute astfel incit absolventii sa se integreze sa urmeze un traseu de dezvoltare sau vocational;

Activitati:

 1. Pregatirea si lansarea proiectului;
 2. Dezvoltarea unei platforme online de comunicare si resurse
 3. Elaborarea curriculumului de formare in abilitati de viata;
 4. Pilotarea metodologiei de dezvoltare a abilitatilor de viata;
 5. Evaluarea impactului programului de formare si aplicarii metodologiei;
 6. Definitivarea curriculei de fomare;
 7. Formarea de formatori (ToT) in dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor la nivel regional- 15 instructori specializati ;
 8. Formarea cadrelor didactice la nivel national -800 de cadre didactice ;
 9. Editarea unui DVD cu exemple de buna practica;
 10. Organizarea de activitati de promovare, informare, constientizare, valorificare si diseminare a informatiilor privind proiectul si rezultatele acestuia

Rezultate asteptate :

 • Un studiu de analiza privind identificarea abilitatilor cheie de viata ce trebuie dezvoltate elevilor din grupe de varsta diferite;
 • Elaborarea ghidurilor metodice pentru dezvoltarea abilitatilor cheie de viata pe grupe de varsta diferite elaborate,
 • Formarea a 15 experti-cadre didactice in abilitati de viata in cadrul unui ToT;
 • Pilotarea a 80 de programe de dezvoltare abilitatilor de viata la nivel national;
 • Formare pentru dezvoltarea abilitatilor de viata pentru 800 de cadre didactice   
 • Un DVD cu bune practici realizat si diseminat in institutiile de invatamant;
 • Elaborarea de materiale informative

Buget solicitat: 9222 965 lei


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact