Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

 

26 proiecte finantate prin programul de Cooperare Elvetiano - Roman,

Schema de grant pentru Parteneriate, runda 2

 

Istoric: Pe data de 18 martie 2014, Organismul Intermediar Elvetian (OIE) - un consortiu format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat - pentru Fondul Tematic Parteneriate si Experti, a lansat runda 2 a Cererii de propuneri de proiecte pentru Schema de grant pentru Parteneriate, care vizeaza promovarea si/sau consolidarea parteneriatelor institutionale dintre partenerii romani si elvetieni pentru a contribui la solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii, pentru a intari capacitatea si structurile partenerilor institutionali romani, pentru a beneficia de valoarea adaugata elvetiana si a contribui la intarirea parteneriatelor. Sunt oferite granturi mici in valoare de minim 10.000 CHF si maxim 100.000 CHF si granturi mari in valoare de minim 100.001 CHF si maxim 250.000 CHF.

Aceasta a doua runda a Cererii de propuneri de proiecte a demonstrat un mare interes al sectorului neguvernamental si public din Romania si Elvetia. OIE a primit un numar de 79 aplicatii pana la data limita din 26 iunie 2014.

Citeste mai mult>>

 

26 projects financed through the Swiss - Romanian Cooperation Programme,

Partnership Block Grant, 2nd Call for proposals


Background: On March 18th, 2014, the Swiss Intermediate Body (SIB) - a consortium formed by KEK-CDC Consultants, the Civil Society Development Foundation and the Romanian Environmental Partnership Foundation - for the Thematic Fund "Partnership and Expert Fund" launched the 2nd Call for Proposals for the Partnership Block Grant that is aiming to promote and/or enhance the institutional partnerships between Romanian and Swiss partners in order to contribute to the solution of specific developments challenges, to strengthen the capacities and structures of the Romanian partners, to benefit from Swiss added value and to contribute to the strengthening of the partnerships. Small grants ranging from CHF 10,000 to CHF 100,000 and large grants ranging from CHF 100,001 to CHF 250,000 are offered.

This 2nd round of Call for Proposals was very successful showing a high interest of the non-governmental and public sector from Romania and Switzerland. The SIB received 79 project proposals within the deadline of June 26th, 2014.

Read more>> 

In cadrul celei de a doua runde a Schemei de Grant pentru Parteneriate au fost primite 79 de cereri de finantare

La data de 26 iunie s-a incheiat perioada disponibila pentru depunerea cererilor de propuneri de proiecte in cadrul rundei 2 a Schemei de Grant pentru Parteneriate din cadrul Programului de Cooperare Elvetiano – Roman, Fondul Tematic pentru Parteneriate si Experti.

In cadrul acestei runde au fost primite 79 de cereri de finantare.

Citeste mai mult>>Termen limita de depunere a cererilor de finantare Runda 2 - Schema de Grant pentru Parteneriate

Astazi, 24.06.2014, au fost publicate pe site-ul FDSC o noua serie de intrebari frecvente, insotite de raspunsuri, pentru potentialii solicitanti in cadrul rundei 2 a Schemei de grant pentru Parteneriate, Programul de Cooperare Elvetiano-Roman. Aceasta selectie a celor mai frecvente intrebari, este realizata pentru a veni in intampinarea tuturor potentialilor solicitanti in cadrul rundei 2 a Schemei de grant pentru Parteneriate.

Citeste mai mult>>

 Sesiuni de informare pentru a doua runda a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru Parteneriate

Consortiul format din KEK-CDC ConsultantsFundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat, in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti, anunta organizarea sesiunilor de informare din cadrul rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru Parteneriate

Citeste mai mult>>

Info-sessions announcement for the 2nd Call for Proposals under the Partnership Block Grant

The consortium formed by KEK-CDC ConsultantsCivil Society Development Foundation and Romanian Environmental Partnership Foundation, as the Swiss Intermediate Body for administrating the Partnership and Expert Fund, is announcing the info sessions to be organized for the 2nd round of Partnership Block Grant.

Read more>> 

Anunt de pre-lansare a rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru parteneriate  

Consortiul format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (www.fdsc.ro) si Fundatia pentru Parteneriat (www.repf.ro), in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti, anunta pre-lansarea rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru Parteneriate. Lansarea rundei a doua este planificata pentru data de 24 martie 2014.

Citeste mai mult>>

 

Pre-launching announcement second round of Call for Proposals Partnership Block Grant

The consortium formed by KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Civil Society Development Foundation (www.fdsc.ro) and Romanian Environmental Partnership Foundation (www.repf.ro), as the Swiss Intermediate Body for administrating the Partnership and Expert Fund, is pre-announcing the 2nd round of the Partnership Block Grant that is scheduled to be launched on March 24th, 2014.

Read more >> 

14 proiecte finantate prin programul de Cooperare Elvetiano - Roman, Schema de grant pentru Parteneriate

 

Istoric: Pe data de 21 mai 2012, OIE pentru Fondul Tematic Parteneriate si Experti, a lansat Cererea de propuneri de proiecte pentru Schema de grant pentru Parteneriate care vizeaza promovarea si/sau consolidarea parteneriatelor institutionale dintre partenerii romani si elvetieni pentru a contribui la solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii, pentru a intari capacitatea si structurile partenerilor institutionali romani, pentru a beneficia de valoarea adaugata elvetiana si a contribui la intarirea parteneriatelor. Sunt oferite granturi mici in valoare de minim 10.000 CHF si maxim 100.000 CHF si granturi mari in valoare de minim 100.001 CHF si maxim 250.000 CHF.

Aceasta prima runda a Cererii de propuneri de proiecte a demonstrat un interes major al sectorului neguvernamental din Romania si Elvetia. OIE a primit un numar de 116 aplicatii pana la data limita din 23 august 2012.

Evaluatori independenti au evaluat propunerile de proiecte care au trecut de etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii. Procesul de evaluare a avut ca rezultat un numar de 14 proiecte recomandate pentru finantare (3 granturi mici si 11 granturi mari). Comitetul de Selectie format din reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, Biroul Contributiei Elvetiene (BCE) si Unitatea Nationala de Coordonare (UNC) a angajat suma de 2.816.358 CHF pentru finantarea acestor proiecte. In continuare, peste 20 de proiecte se afla pe lista de rezerva.

Sesiunea de informare: Pe data de 26 aprilie 2013, Organismul Intermediar Elvetian (OIE - Un consortiu format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat) a organizat o sesiune de informare cu organizatiile si institutiile castigatoare ale primei runde de cereri de propuneri de proiecte – Schema de grant pentru Parteneriate. Scopul intalnirii a fost acela de a furniza informatiile necesare unei implementari eficiente a proiectelor si a unei bune comunicari intre Agentiile Executive si OIE. Aceasta intalnire a fost onorata de participarea domnului Thomas Stauffer, Seful Biroului Contributiei Elvetiene Bucuresti si a doamnei Irina Subescu, reprezentanta Unitatii Nationale de Coordonare. Thomas Stauffer transmis un mesaj pozitiv referitor la impactul proiectelor, a impartasit din asteptarile Agentiei Elvetiene pentru Dezvoltare si Cooperare si a urat mult succes organizatiilor implicate in implementarea proiectelor.

Suma totala a celor 14 proiecte finantate este de 2.816.358 CHF. Acestea vizeaza promovarea si consolidarea parteneriatelor institutionale din partenerii romani si elvetieni si acopera teme diverse precum educatie, social, cultura, mediu s.a. Lista completa a proiectelor finantate este disponibila aici.

Datorita numarului mare de proiecte depuse si calitatii ridicate, s-a propus ca suma alocata initial pentru finantare sa fie marita cu 20% (0,5 milioane CHF). Astfel, Comitetul de Coordonare al fondului tematic a decis suplimentarea fondurilor pentru acesta prima runda a cererii de propuneri de proiecte pana la 3 millioane CHF.

Pasii urmatori: Mentionam ca pentru cealalta schema de grant administrate de OIE – Schema de grant pentru ONG-uri -, conform deciziei Comitetului de selectie, lista proiectelor ce urmeaza a fi finantate va fi publicata imediat ce contractele sunt semnate.

 

 

14 projects financed through the Swiss - Romanian Cooperation Programme, Partnership Block Grant


Background: On 21st May 2012, the SIB for the Thematic Fund “Partnership and Expert Fund” launched the first Call for Proposals for the Partnership Block Grant that is aiming to promote and/or enhance the institutional partnerships between Romanian and Swiss partners in order to contribute to the solution of specific developments challenges, to strengthen the capacities and structures of the Romanian partners, to benefit from Swiss added value and to contribute to the strengthening of the partnerships. Small grants ranging from CHF 10,000 to CHF 100,000 and large grants ranging from CHF 100,001 to CHF 250,000 are offered.

This first round of Call for Proposals was very successful showing a high interest of the non-governmental sector from Romania and Switzerland. The SIB received 116 project proposals within the deadline of 23rd August 23 2012.

Independent evaluators assessed the project proposals having passed the administrative verification and eligibility check. The evaluation process resulted in 14 projects recommended to be financed (3 small and 11 large grants). The Selection Committee, formed by representatives of Civil Society Organisations (CSO), the Swiss Contribution Office (SCO) and the National Coordination Unit (NCU) committed 2,816,358 Swiss Francs for financing these projects. Yet, over 20 good proposals are on the reserve list.  

Information session: On 26th April 2013, the Swiss Intermediate Body (SIB - a consortium formed by KEK-CDC Consultants, the Civil Society Development Foundation and the Romanian Environmental Partnership Foundation) organized an information session with the financed organizations and institutions under the first round of the Call for Proposals of the Partnership Block Grant. The aim of the meeting was to provide necessary information for an effective implementation of the projects and for a good communication between the Executing Agencies and the SIB. The meeting was honoured by the participation of Mr. Thomas Stauffer, Head of the Swiss Contribution Office Bucharest and Mrs. Irina Subescu, the representative of the National Coordination Unit. Thomas Stauffer delivered a positive message about the outcomes of the projects and shared the Swiss Agency for Development and Cooperation’s expectations, wishing all organizations involved best wishes and good luck with the projects.

The total amount of the 14 financed projects is of CHF 2,816,358. These projects aim to promote and enhance institutional partnerships between Romanian and Swiss partners and cover various thematic areas such as education, social, culture, environment and others. The complete list of the financed projects is available here.  

Due to the high number and good quality of applications received, the initial allocated amount was proposed to be increased by 20% (CHF 0.5 million). The Steering Committee of the thematic fund decided the additional reallocation for this first round of Call for Proposal which now totals CHF 3 million.

Next steps: Please note that, for the other grant scheme administrated by the SIB – Block grant for NGOs –, according to the decision made by the Selection Committee, the list with projects to be financed will be published as soon as the grant contracts are signed.

The second Call for Proposals for the Partnership Block Grant is planned to be launched in 2014.

 

  

Stadiul evaluarii proiectelor - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman - Schema de grant pentru Parteneriate, runda I, 2012

Procesul de evaluare a primei runde de finantare in cadrul  Programului de Cooperare Elvetiano–Roman, Schema de grant pentru Parteneriate, este in continuare in derulare.

Rezultatele finale ale evaluarii se preconizeaza a fi publicate la finalul lunii februarie. Data a publicarii rezultatelor va fi anuntata in momentul in care se va stabili data intalnirii Comitetului de selectie, care va lua decizia finala. 

Lansarea Schemei de grant pentru Parteneriate, runda intai

Consortiul format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (www.fdsc.ro) si Fundatia pentru Parteneriat (www.repf.ro), in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti, anunța lansarea primei Cereri de propuneri de proiecte in cadrul Schemei de grant pentru Parteneriate.

Fondul Tematic mai sus amintit face parte din Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, ce consta in ajutor nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elvetian catre 12 state membre ale UE, care au aderat in perioada 2004–2007. Prin acest Program de Cooperare se urmareste reducerea disparitatilor economice si sociale dintre Romania și țari  mai dezvoltate, membre ale Uniunii Europene. Totodata, Programul iși propune sa contribuie, in interiorul Romaniei, la reducerea disparitatilor economice si sociale dintre centrele urbane dinamice si regiunile periferice mai slab dezvoltate.

Cererea de propuneri de proiecte lansata astazi, 21 mai 2012, are ca obiectiv promovarea si consolidarea parteneriatelor institutionale dintre partenerii romani si elvetieni, pentru a contribui la solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii, la intarirea capacitatii si structurilor partenerilor institutionali romani, pentru a beneficia de valoarea adaugata elvetiana si a contribui la intarirea parteneriatelor.

Prin intermediul Schemei de grant sunt puse la dispoziția organizațiilor 2.500.000 CHF. Vor fi acordate doua tipuri de finantari nerambursabile: granturi mici, intre 10.000 CHF si 100.000 CHF si  granturi mari, cuprinse intre 100.001 CHF si 250.000 CHF.

Pentru mai multe detalii privind Schema de grant pentru Parteneriate din cadrul Fondului Tematic pentru Parteneriate si Experti, accesați site-urile Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatiei pentru Parteneriat. De asemenea, se pot adresa intrebari pana la data de 17 august 2012 la urmatoarea adresa de e-mail: partnership@fdsc.ro.

In cursul lunii iunie vor fi organizate sesiuni de informare in urmatoarele orase din tara: Brasov, Calarasi, Craiova, Cluj, Galati, Iasi, Timisoara. In Bucuresti, sesiunea de informare va avea loc pe data de 29 mai, odata cu evenimentul oficial de lansare al Schemei de grant. Locatiile si datele exacte ale acestor sesiuni de informare vor fi anuntate pe site-urile mentionate mai sus. 

  

Launch of the Partnership Block Grant, first round

The consortium formed by KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Civil Society Development Foundation (www.fdsc.ro) and Romanian Environmental Partnership Foundation (www.repf.ro), as the Swiss Intermediate Body for administrating the Partnership and Expert Fund, is announcing the launch of the 1st Round of Partnership Block Grant.

The Thematic Fund above mentioned is part of the Swiss-Romanian Cooperation Programme, which consists of a non-refundable aid offered by the Swiss Federal Council to 12 European member states who joined between 2004 and 2007. This programme aims to contribute to the reduction of economic and social disparities between Romania and more advanced countries of the enlarged European Union. Also, the Programme aims to contribute within Romania, to the reduction of economic and social disparities between the dynamic urban centres and the structurally weak peripheral regions.

The objective of the Call for Proposals launched today, May 21, 2012, is to promote and/or enhance institutional partnerships between Romanian and Swiss partners in order to contribute to the solution of specific development challenges, to strengthen the capacities and structures of the Romanian institutional partners, to benefit from Swiss added value and to contribute to the strengthening of the partnerships.

Through the Partnership Block Grant are made available CHF 2,500,000. There will be awarded two types of grants, respectively: small grants, between CHF 10,000 and CHF 100,000 and large grants, between CHF 100,001 and CHF 250,000.

For more information related to the Partnership Block Grant within the Partnership and Expert Fund, please access the websites of Civil Society Development Foundation and of Romanian Environmental Partnership Foundation. Questions can be sent until August 17th, 2012 to the following e-mail address: partnership@fdsc.ro.

During June 2012, there will be organized info sessions in the following cities across the country: Brasov, Calarasi, Craiova, Cluj, Galati, Iasi, Timisoara. In Bucharest, the info session will take place on May 29th, together with the official launch event of the Block Grant. Locations and exact dates of these info sessions will be announced on the websites mentioned above.Cererea de propuneri de proiecte – Runda 1 / Call for proposals – 1st Round 

 


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact