Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

 

49 proiecte finantate prin programul de Cooperare Elvetiano - Roman,

Schema de grant pentru ONG-uri, runda 2

 

Istoric: Pe data de 15 ianuarie 2015, Organismul Intermediar Elvetian (OIE) - un consortiu format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat - pentru Fondul Tematic pentru Participarea Sicietatii Civile, a lansat runda 2 a Cererii de propuneri de proiecte pentru Schema de grant pentru ONG-uri, care vizeaza consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici. In cadrul acestei Scheme de grant se ofera sprijin in doua domenii importante: aspecte sociale si de protectia mediului. Sunt oferite granturi mici in valoare de minim 10.000 CHF si maxim 75.000 CHF si granturi mari in valoare de minim 75.001 CHF si maxim 250.000 CHF (doar pentru Componenta Social).

Si aceasta a doua runda a Cererii de propuneri de proiecte a demonstrat un mare interes al sectorului neguvernamental din Romania, intrucat au fost depuse 771 de cereri de finantare pe platforma online www.finantare.fdsc.ro, din care 586 pe Componenta Social si 185 pe Componenta Mediu. Data limita pentru completarea si depunerea solicitarilor a fost 19 martie 2015, ora 17:00.

Evaluatori independenti au evaluat propunerile de proiecte care au trecut de etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii.

Avand in vedere alocarea financiara disponibila, in urma intregului proces de evaluare, au fost recomandate spre finantare un numar de 49 de proiecte (34 pe Componenta Social si 15 pe Componenta Mediu). Suma totala a proiectelor contractate este de 5,240,216 CHF.  

Sesiuni de (in)formare: OIE, prin reprezentantii sai FDSC si FP, a organizat 2 sesiuni de (in)formare cu organizatiile care vor primi finantare in cadrul rundei 2 a Cererii de propuneri de proiecte - Schema de grant pentru ONG-uri. Astfel, pe data de 15 martie 2016, la Bucuresti, a avut loc intalnirea cu organizatiile care implementeaza proiecte pe Componenta Social, iar pe data de 14 aprilie 2016, la Miercurea-Ciuc, a avut loc cu organizatiile care implementeaza proiecte pe Componenta Mediu.

Scopul acestor sesiuni a fost acela de a furniza informatiile necesare unei implementari eficiente a proiectelor si a unei bune comunicari intre Agentiile Executive si OIE. Ambele intalniri s-au bucurat de participarea domnului Thomas Stauffer, Seful Biroului Contributiei Elvetiene Bucuresti care a transmis un mesaj pozitiv referitor la impactul proiectelor, a impartasit din asteptarile finantatorului (Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare) si a urat mult succes organizatiilor implicate in implementarea proiectelor.

Proiectele finantate vizeaza domenii diverse din sfera Social si Mediu, iar lista completa a proiectelor finantate in aceasta a 2-a runda este disponibila aici.

 

49 projects financed through the Swiss-Romanian Cooperation Programme,

NGO Block Grant, 2nd round

 

Background: On January 15th, 2015, the Swiss Intermediate Body (SIB) - a consortium formed by KEK-CDC Consultants, the Civil Society Development Foundation and the Romanian Environmental Partnership Foundation - for the Thematic Fund "Civil Society Participation" launched the second Call for Proposals for the NGO Block Grant aiming to strengthen Romanian NGOs and to enable their active participation in policy processes. It offers support in two major domains: social issues and environmental protection. Small grants ranging from CHF 10,000 to CHF 75,000 and large grants ranging from CHF 75,001 to CHF 250,000 (only for social projects) are offered.

As in the case of the 1st round of the Call for Proposals, this 2nd one demonstrated a high interest of the Romanian NGOs, as there were submitted 771 applications on the online platform www.finantare.fdsc.ro, out of which 586 on Social Component and 185 on Environmental Component. The deadline for filling in and submitting the applications was March 19, 2015, 17:00 local hour.

A team of independent evaluators assessed the project proposals that passed the administrative verification and eligibility check.

Taking into consideration the available financial allocation, a number of 49 projects were recommended to be financed (34 on Social Component and 15 on Environment Component). Total contracted amount is of CHF 5,240,216.

 

Information sessions: SIB, through the representatives CSDF and REPF, organized 2 Info sessions for the NGOs recipients of grants within the 2nd round of the Call for Proposals - NGO Block Grant. Thus, on March 15th, 2016, took place in Bucharest the meeting with the organizations implementing projects on Social Component and on April 14th, 2016 took place in Miercurea-Ciuc the meeting with those implementing projects on Environmental Component.

The aim of these sessions was to provide the necessary information for a smooth and efficient implementation of the projects, but also for a good communication between Executing Agencies and SIB. Both sessions were attended by Mr. Thomas Stauffer, the Head of the Swiss Contribution Office in Bucharest who transmitted a positive message with regard to the impact of the projects and shared the donor's expectations (Swiss Agency for Development and Cooperation). He also wished all organizations good luck with the projects and good results in their activities.

The financed projects targets Social and Environmental domains and the complete list is available here.

 


 

770 de cereri de finantare depuse in cadrul celei de a doua runde a Schemei de Grant pentru ONG-uri

La data de 19 martie a.c. s-a incheiat perioada disponibila pentru depunerea online a cererilor de propuneri de proiecte in cadrul rundei a 2-a a Schemei de Grant pentru ONG-uri din cadrul Programului de Cooperare Elvetiano - Roman, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile.

In cadrul acestei runde au fost primite 770 de cereri de finantare.

Aceasta Schema de grant se adreseaza organizatiilor neguvernamentale si nonprofit cu sediul in Romania si se focalizeaza pe oferirea de sprijin in doua domenii importante, prin doua componente distincte:

  • Componenta Social, administrata de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, pentru care s-au primit 586 aplicatii. Suma disponibila in cadrul rundei a 2-a a Cererii de propuneri de proiecte, pentru aceasta componenta, este de 4.079.875 CHF;
  • Componenta Mediu, administrata de Fundatia pentru Parteneriat, pentru care s-au primit 184 aplicatii. Suma disponibila in cadrul rundei a 2-a a Cererii de propuneri de proiecte, pentru aceasta componenta, este de 1.000.000 CHF.

Suma totala alocata pentru acesta runda este de 5.079.875 CHF si sunt vizate doua tipuri de granturi, respectiv granturi mici (intre 10.000 CHF si 75.000 CHF) si granturi mari (intre 75.001 CHF si 250.000 CHF).

In cadrul primei runde de cereri de propuneri de proiecte, lansata in 2012, au fost primite, in termenul limita impus un numar de 779 cereri (670 pe Componenta Social si 109 pe Componenta Mediu), dintre care au fost finantate 45 proiecte (30 pe Componenta Social si 15 pe Componenta Mediu) carora li s-a alocat un buget de aproximativ 5 milioane CHF. Lista proiectelor castigatoare din prima runda poate fi consultata aici.

Mai multe detalii pe www.fdsc.ro, www.repf.ro.


 


Corrigendum Schema de grant pentru ONG-uri, Runda 2 - Anexa II Bugetul proiectului

 

Pentru Cererea de propuneri de proiecte din cadrul rundei a 2-a  a Schemei de grant pentru ONG-uri, potentialii solicitanti care au descarcat documentatia aferenta inainte de data de 5 februarie 2015, inclusiv, sunt rugati sa utilizeze versiunea corectata a Anexei II - Bugetul proiectului care este disponibila pentru descarcare AICI.

Toate celelalte documente raman nemodificate.

 


 

 

Anunt de lansare a rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte

din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri

 

Consortiul format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (www.fdsc.ro) si Fundatia pentru Parteneriat (www.repf.ro), in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, anunta lansarea rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri.

Acest Fond Tematic face parte din Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, ce consta in ajutor nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elvetian catre 13 state membre ale Uniunii Europene, care au aderat in perioada 2004-2013. Prin acest Program de Cooperare se urmareste reducerea disparitatilor economice si sociale dintre Romania si tari mai dezvoltate din Uniunea Europeana extinsa. De asemenea, sprijinul elvetian isi propune sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale dintre centrele urbane dinamice si regiunile periferice mai slab dezvoltate din Romania.

Obiectivul Schemei de grant pentru ONG-uri este consolidarea organizatiilor societatii civile din Romania si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, precum si promovarea activitatilor ONG care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata  la intarirea capacitatii lor organizationale.

Prin intermediul celei de a doua runde a Cererii de propuneri de proiecte, 5.000.000 CHF sunt disponibili, din care 1.000.000 CHF pentru Componenta Mediu si 4.000.000 CHF pentru Componenta Social. Doua tipuri de granturi sunt disponibile: granturi mici, intre 10.000 CHF si 75.000 CHF si granturi mari, cuprinse intre 75.001 CHF si 250.000 CHF disponibile doar in cadrul Componentei Social.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare pentru ambele Componente este: 19 martie 2015, 17:00 ora locala.

Pentru mai mult informatii despre Schema de grant pentru ONG-uri din cadrul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, va rugam sa accesati website-urile Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat. Intrebari referitoare la aceasta Cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise pe e-mail sau fax catre urmatoarele adrese si numere de telefon, nu mai tarziu de 13 martie 2015:

 

 


 

 

Anunt de pre-lansare a rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte

din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri

 

Consortiul format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (www.fdsc.ro) si Fundatia pentru Parteneriat (www.repf.ro), in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, anunta lansarea rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri. Lansarea rundei a doua este planificata pentru data de 15 ianuarie 2015.

Acest Fond Tematic face parte din Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, ce consta in ajutor nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elvetian catre 13 state membre ale Uniunii Europene, care au aderat in perioada 2004-2013. Prin acest Program de Cooperare se urmareste reducerea disparitatilor economice si sociale dintre Romania si tari mai dezvoltate din Uniunea Europeana extinsa. De asemenea, sprijinul elvetian isi propune sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale dintre centrele urbane dinamice si regiunile periferice mai slab dezvoltate din Romania.

Obiectivul Schemei de grant pentru ONG-uri este consolidarea organizatiilor societatii civile din Romania si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, precum si promovarea activitatilor ONG care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata  la intarirea capacitatii lor organizationale.

Prima runda a Cererii de propuneri de proiecte a fost lansata in 2012. Au fost primite 779 aplicatii pentru o alocare financiara de 5.000.000 CHF, fiind finantate 45 de proiecte. Cele mai importante lectii invatate dupa prima runda, impreuna cu recomandari pentru solicitantii din runda a doua, sunt disponibile aici.

Prin intermediul acestei a doua runde a Cererii de propuneri de proiecte, alti 5.000.000 CHF vor fi disponibili, din care 1.000.000 CHF pentru Componenta Mediu si 4.000.000 CHF pentru Componenta Social. Doua tipuri de granturi vor fi disponibile: granturi mici, intre 10.000 CHF si 75.000 CHF si granturi mari, cuprinse intre 75.001 CHF si 250.000 CHF disponibile doar in cadrul Componentei Social.

La data lansarii, toate informatiile legate de a doua runda a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri vor fi disponibile pe site-urile membrilor consortiului.

 

 

Pre-launching announcement

2nd round of Call for Proposals NGO Block Grant

 

The consortium formed by KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Civil Society Development Foundation (www.fdsc.ro) and Romanian Environmental Partnership Foundation (www.repf.ro), as the Swiss Intermediate Body for administrating the Thematic Fund for Civil Society Participation, is announcing the launching of the 2nd Round of Block Grant for NGOs. The launching of the second round is scheduled for 15th January 2015.

This Thematic Fund is part of the Swiss-Romanian Cooperation Programme, which consists of a non-refundable aid offered by the Swiss Federal Council to 13 European member states who joined between 2004 and 2013. The cooperation programme aims to contribute to the reduction of economic and social disparities between Romania and more advanced countries of the enlarged European Union. Also, the Swiss support aims to contribute within Romania, to the reduction of economic and social disparities between the dynamic urban centres and the structurally weak peripheral regions.

The objective of the Block Grant for NGOs is to strengthen Romanian civil society organsations and to enable their active participation in policy processes, as well as to promote the activities of NGOs primarily tackling environmental issues and providing of social services, and, in the meantime, strengthening their organizational capacities.

The 1st round of the Call for Proposals was launched in 2012. A total of 779 applications were received for a total available amount of CHF 5,000,000 and altogether 45 projects were financed. The most important lessons learnt after the 1st round, together with recommendations for the future applicants are available here.

Through this 2nd round of Call for Proposals, another CHF 5,000,000 is made available, out of which CHF 1,000,000 for Environment Component and CHF 4,000,000 for the Social Component. Two types of grants will be available: small grants between CHF 10,000 and CHF 75,000 and large grants between CHF 75,001 and CHF 250,000. The large grants will be available for the Social Component only.

After launching, all information concerning the 2nd round of Call for Proposals from the Block Grant for NGOs will be available on the websites of the consortium members. 

 

 


 

 

 

Sesiune de informare in cadrul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Componenta Social

 

Pe data de 9 octombrie 2013, FDSC, in calitate de reprezentant al Organismului Intermediar Elvetian (consortiu format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat) a organizat la Bucuresti o sesiune de informare cu organizatiile castigatoare ale primei runde a Cererii de propuneri de proiecte – Schema de grant pentru ONG-uri, Componenta Social (Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile).

Intalnirea a avut scopul de a furniza beneficiarilor de grant informatiile necesare unei implementari eficiente a proiectelor si a unei bune comunicari intre Agentiile Executive si OIE, dar si acela de a oferi posibilitatea cunoasterii proiectelor finantate prin aceasta schema de grant.

Aceasta intalnire a fost onorata de participarea reprezentantilor Biroului Contributiei Elvetiene la Bucuresti, dar si ai Unitatii Nationale de Coordonare.

In deschiderea sesiunii, domnul Thomas Stauffer, Seful Biroului Contributiei Elvetiene Bucuresti, a subliniat faptul ca prin finantarea acestor proiecte se urmareste sprijinirea ONG-urilor romanesti ca expresie a societatii civile, dar si ca furnizori de servicii sociale. In plus, a fost mentionata importanta promovarii activitatilor acestor proiecte si a impactului pozitiv pe care il au la nivel local si/ sau national.

Reprezentantii organizatiilor participante au oferit scurte descrieri ale proiectelor si au creat premisele unor colaborari atat la nivel local, cat si la nivel national, prin identificarea punctelor comune de interes.

Proiectele finantate vizeaza promovarea unor abordari noi/ inovative in furnizarea de servicii sociale, dar si cresterea rolului organizatiilor in procesul de realizare a politicilor publice. Suma totala a celor 28 proiecte finantate este de 3.743.705,89 CHF. Lista completa a proiectelor finantate este disponibila aici.

Datorita numarului mare de proiecte depuse, Comitetul de Coordonare al Fondului Tematic a decis suplimentarea fondurilor pentru acesta prima runda a cererii de propuneri de proiecte pana la 4 millioane.

Info session within the Thematic Fund for Civil Society Participation, Block grant for NGOs, Social component

 

On October 9th, 2013, CSDF, as the representative of the Swiss Intermediate Body (SIB - a consortium formed by KEK-CDC Consultants, the Civil Society Development Foundation and the Romanian Environmental Partnership Foundation) organized in Bucharest an Information session with all organizations awarded with a grant through the 1st round of the Call for proposals, Block grant for NGOs, Social Component, Thematic Fund for Civil Society Participation.

The aim of the meeting was to offer the grant beneficiaries the necessary information for a smooth and efficient implementation of the projects and for a good communication between the Executing Agencies and SIB. Moreover, participants had the opportunity of knowing about the financed projects through this grant scheme and networking.

The meeting was honored by the participation of the representatives of the Swiss Contribution Office in Bucharest, and also of the National Coordination Unit.

During the opening speeches, Mr. Thomas Stauffer, the Head of the Swiss Contribution Office in Bucharest, underlined that the financial support goes beyond each and every project, aiming the support of the Romanian NGOs as a voice of the civil society, but also as service providers. Moreover, it was mentioned the importance of promoting these projects’ activities and their positive impact at the local/ national level.

The representatives of the organizations offered short presentations of the projects and thus laid the foundation for collaborations at both local, but also national level, through identifying the common points of interest.

The financed projects target promotion of new/ innovative approaches in providing social services, but also the increase of the NGOs role in policy process. The total amount of the 28 financed projects is of CHF 3,743,705.89. The complete list of the financed projects is available here.

Due to the high number of the applications received, the Steering Committee of the Thematic Fund decided to increase the initial allocation for the 1st round of the Call for proposals up to CHF 4M.

 


 

45 proiecte finantate prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, Schema de grant pentru ONG-uri

 

Istoric: Pe data de 10 mai 2012, Organismul Intermediar Elvetian (OIE - Un consortiu format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat) pentru Fondul Tematic Participarea Societatii Civile, a lansat Cererea de propuneri de proiecte pentru Schema de grant pentru ONG-uri,care vizeaza consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici. In cadrul acestei Scheme de grant se ofera sprijin in doua domenii importante: aspecte sociale si de protectia mediului. Sunt oferite granturi mici in valoare de minim 10.000 CHF si maxim 75.000 CHF si granturi mari in valoare de minim 75.001 CHF si maxim 250.000 CHF (doar pentru Componenta Social).

Aceasta prima runda a Cererii de propuneri de proiecte a demonstrat o nevoie crescuta a ONG-urilor romanesti. OIE a primit un numar de 779 de aplicatii pana la data limita din 12 iulie 2012. 109 au vizat Componenta Mediu si 670 au vizat Componenta Social.

Initial, alocarea financiara pentru prima runda a fost de 2 milioane CHF pentru Componenta Social si 600.000 CHF pentru Componenta Mediu. Datorita numarului mare si a calitatii crescute a aplicatiilor primite, Comitetul de Coordonare a hotarat sa realoce o suma suplimentara de 2,4 millioane CHF primei runde a Cererii de propuneri de proiecte, care in prezent insumeaza 5 millioane CHF.

Evaluatori independenti au evaluat propunerile de proiecte care au trecut de etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii. Procesul de evaluare a avut ca rezultat un numar de 30 proiecte (16 granturi mici si 14 granturi mari) recomandate pentru finantare pe Componenta Social si 15 proiecte recomandate pentru finantare pe Componenta Mediu. Comitetul de Selectie format din reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, Biroul Contributiei Elvetiene (BCE) si Unitatea Nationala de Coordonare (UNC) a angajat suma de 3.988.965,89 CHF pentru finantarea proiectelor depuse pe Componenta Social si suma de 1.007.176,06 CHF pentru finantarea proiectelor depuse pe Componenta Mediu din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri. Lista completa a proiectelor finantate este disponibila aici.

Pasii urmatori: Runda a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant Pentru ONG-uri este planificata a fi lansata in 2014.

 

 

45 projects financed through the Swiss - Romanian Cooperation Programme, Block Grant for NGOs

 

Background: On May 10th, 2012, the Swiss Intermediate Body (SIB - a consortium formed by KEK-CDC Consultants, the Civil Society Development Foundation and the Romanian Environmental Partnership Foundation) for the Thematic Fund “Civil Society Participation” launched the first Call for Proposals for the NGO Block Grant that is aiming to strengthen Romanian NGOs and to enable their active participation in policy processes. It offers support in two major domains: social issues and environmental protection. Small grants ranging from CHF 10,000 to CHF 75,000 and large grants ranging from CHF 75,001 to CHF 250,000 (only for social projects) are offered.

This first round of Call for Proposals was very successful showing a high demand from Romanian NGOs. The SIB received 779 project proposals within the deadline of July 12, 2012. 109 concerned the environmental domain and 670 the social domain.

Initially, CHF 2 million was available for the Social Component and CHF 600,000 was available for the Environment Component, for the first round. Due to the high number and good quality of applications received, the Steering Committee decided to reallocate additional CHF 2.4 million to the first round of Call for Proposals, which now totals CHF 5 million.

Independent evaluators assessed the project proposals having passed the administrative verification and eligibility check. The evaluation process resulted in 30 projects recommended to be financed (16 small and 14 large grants) under the Social Component and 15 projects recommended to be financed under theEnvironmental Component. The Selection Committee, formed by representatives of Civil Society Organisations (CSO), the Swiss Contribution Office (SCO) and the National Coordination Unit (NCU) committed 3,988,965.89 Swiss Francs for financing the projects under the Social Component and CHF 1,007,176.06 for funding the projects under the Environmental Component of the Block Grant for NGOs. The complete list of the financed projects is available here.  

Next steps: The second Call for Proposals for the Block Grant for NGOs is planned to be launched in 2014. 

 

Rezultatele primei runde a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri, Romania

 

In cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, a fost angajata suma de  4.974.617 CHF pentru finantarea a 44 de proiecte care vizeaza consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici.

Pe data de 10 mai 2012, Organismul Intermediar Elvetian (OIE) pentru Fondul Tematic Participarea Societatii Civile, a lansat Cererea de propuneri de proiecte pentru Schema de grant pentru ONG-uri care vizeaza consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea . participarii lor active in procesul formularii de politici. In cadrul acestei Scheme de grant se ofera sprijin in doua domenii importante: aspecte sociale si de protectia mediului. Sunt oferite granturi mici in valoare de minim 10.000 CHF si maxim 75.000 CHF si granturi mari in valoare de minim 75.001 CHF si maxim 250.000 CHF (doar pentru Componenta Social).

Aceasta prima runda a Cererii de propuneri de proiecte a demonstrat o nevoie crescuta a ONG-urilor romanesti. OIE a primit un numar de 779 de aplicatii pana la data limita din 12 iulie 2012. 109 au vizat Componenta Mediu si 670 au vizat Componenta Social.

Initial, alocarea financiara pentru prima runda a fost de 2,6 milioane CHF. Datorita numarului mare si a calitatii crescute a aplicatiilor primite, Comitetul de Coordonare a hotarat sa realoce o suma suplimentara de 2,4 millioane CHF primei runde a Cererii de propuneri de proiecte. O suma totala de 5 millioane a fost astfel disponibila: 1 million pentru proiecte din domeniul protectiei mediului si 4 millioane pentru proiecte in domeniul social.

Evaluatori independenti au evaluat propunerile de proiecte care au trecut de etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii in care au fost verificate de catre OIE. Procesul de evaluare a avut ca rezultat un numar de 15 proiecte recomandate pentru finantare pe Componenta Mediu si 29 proiecte pe Componenta Social (14 granturi mici si 15 granturi mari). În data de 21.03.2013, Comitetul de Selectie format din reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, Biroul Contributiei Elvetiene (BCE) si Unitatea Nationala de Coordonare (UNC) a angajat suma de 4.974.617 CHF pentru finantarea acestor proiecte. Solicitantii vor fi informati cu privire la rezultatele procesului de evaluare pana la sfarsitul lunii martie 2013.

Runda a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant Pentru ONG-uri este planificata a fi lansata in 2014.

*OIE - Consortiu format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) si Fundatia pentru Parteneriat (REPF)

 

Results 1st Round of Call for Proposals NGO Block Grant, Romania

In the framework of the Swiss-Romanian Cooperation Programme, 4,974,617 Swiss Francs were committed for financing 44 projects aiming to strengthen Romanian NGOs and to enable their active participation in policy processes.

On May 10, 2012 the Swiss Intermediate Body (SIB) for the Thematic Fund “Civil Society Participation” launched the first Call for Proposals for the NGO Block Grant that is aiming to strengthen Romanian NGOs and to enable their active participation in policy processes. It offers support in two major domains: social issues and environmental protection. Small grants ranging from CHF 10,000 to CHF 75,000 and large grants ranging from CHF 75,001 to CHF 250,000 (only for social projects) are offered.

This first round of Call for Proposals was very successful showing a high demand from Romanian NGOs. The SIB received 779 project proposals within the deadline of July 12, 2012. 109 concerned the environmental domain and 670 the social domain.

Initially, CHF 2.6 million was available for the first round. Due to the high number and good quality of applications received the Steering Committee decided to reallocate additional CHF 2.4 million to the first round of Call for Proposals. A total amount of CHF 5 million was therefore available: 1 million for projects in the environmental domain and 4 million for projects in the social domain.

Independent evaluators assessed the project proposals having passed the administrative verification and eligibility check carried out by the SIB. The evaluation process resulted in 15 projects recommended to be financed in the environmental and 29 projects in the social domain (14 small and 15 large grants). The Selection Committee, formed by representatives of Civil Society Organisations (CSO), the Swiss Contribution Office (SCO) and the National Coordination Unit (NCU) committed 4,974,617 Swiss Francs for financing those projects on March 21, 2013. The applicants will be informed about the evaluation results till the end of March 2013.

The second Call for Proposals for the NGO Block Grant is planned to be launched in 2014.

Bucharest, 28th of March 2013

SIB - A consortium formed by KEK-CDC Consultants, the Civil Society Development Foundation (CSDF) and the Romanian Environmental Partnership Foundation (REPF)

 


 

 

Lansarea Schemei de grant pentru ONG-uri, runda intai

Consortiul format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (www.fdsc.ro) si Fundatia pentru Parteneriat (www.repf.ro), in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, anunta lansarea primei Cereri de propuneri de proiecte in cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri.

Fondul Tematic mai sus amintit face parte din Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, ce consta in ajutor nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elvetian catre 12 state membre ale UE, care au aderat in perioada 2004–2007. Prin acest Program de Cooperare se urmareste reducerea disparitatilor economice si sociale dintre Romania si tari mai dezvoltate, membre ale Uniunii Europene. Totodata, Programul isi propune sa contribuie, in interiorul Romaniei, la reducerea disparitatilor economice si sociale dintre centrele urbane dinamice si regiunile periferice mai slab dezvoltate.

Cererea de propuneri de proiecte lansata astazi, 10 mai 2012, are ca obiectiv consolidarea organizatiilor neguvernamentale din Romania si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, precum si promovarea activitatilor ONG care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata  la intarirea capacitatii lor organizationale.

Prin intermediul Schemei de grant sunt puse la dispozitia organizatiilor 2.000.000 CHF – pentru Componenta Social si 600.000 CHF – pentru Componenta Mediu. Vor fi acordate doua tipuri de finantari nerambursabile: granturi mici, intre 10.000 CHF si 75.000 CHF, in cadrul ambelor Componente si  granturi mari, cuprinse intre 75.001 CHF si 250.000 CHF, doar in cadrul Componentei Social.

Pentru mai multe detalii privind Schema de grant pentru ONG-uri din cadrul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, accesati site-urile Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatiei pentru Parteneriat. De asemenea, se pot adresa intrebari pana la data de 6 iulie 2012 la urmatoarele adrese de e-mail: componenta.social@fdsc.ro, componenta.mediu@repf.ro, in functie de domeniul vizat prin proiect.

In cursul lunii iunie vor fi organizate sesiuni de informare in urmatoarele orase din tara: Brasov, Calarasi, Craiova, Cluj, Galati, Iasi, Timisoara. In Bucuresti, sesiunea de informare va avea loc pe data de 29 mai, odata cu evenimentul oficial de lansare al Schemei de grant. Locatiile si datele exacte ale acestor sesiuni de informare vor fi anuntate pe site-urile mentionate mai sus. 

 


 

Launching the Block Grant for NGOs, first round

The consortium formed by KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Civil Society Development Foundation (www.fdsc.ro) and Romanian Environmental Partnership Foundation (www.repf.ro), as the Swiss Intermediate Body for administrating the Thematic Fund for Civil Society Participation, is announcing the launching of the 1st Round of Block Grant for NGOs.

The Thematic Fund above mentioned is part of the Swiss-Romanian Cooperation Programme, which consists of a non-refundable aid offered by the Swiss Federal Council to 12 European member states who joined between 2004 and 2007. This programme aims to contribute to the reduction of economic and social disparities between Romania and more advanced countries of the enlarged European Union. Also, the Programme aims to contribute within Romania, to the reduction of economic and social disparities between the dynamic urban centres and the structurally weak peripheral regions

The objective of the Call for Proposals launched today, May 10, 2012, is to strengthen Romanian NGOs and to enable their active participation in policy processes, as well as to promote the activities of NGOs primarily tackling environmental issues and providing of social services, and, in the meantime, strengthening their organizational capacities.

Through the Block Grant for NGOs, are made available CHF 2,000,000 - for Social Component and CHF 600,000 - for Environment Component. There will be awarded two types of grants, respectively: small grants, between CHF 10,000 and CHF 75,000 for both Components and large grants, between CHF 75,001 and CHF 250,000 for Social Component only.

For more information related to the Block Grant for NGOs within the Thematic Fund for Civil Society Participation, please access the websites of Civil Society Development Foundation and of Romanian Environmental Partnership Foundation.  Questions might be sent until July 6th, 2012 to the following e-mail addresses: componenta.social@fdsc.ro, component.mediu@repf.ro, taking into account the Component addressed by a project  

During June 2012, there will be organized info sessions in the following cities across the country: Brasov, Calarasi, Craiova, Cluj, Galati, Iasi, Timisoara. In Bucharest, the info session will take place on May 29th, together with the official launching event of the Block Grant. Locations and exact dates of these info sessions will be announced on the websites mentioned above.

 


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact