Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Cursul cuprinde 4 parti si are drept scop dobandirea de competente privind managementul financiar al proiectelor din fonduri strcuturale POSDRU.

Prima parte se ocupa cu prezentarea modului in care o organizatie trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea fondurilor nerambursabile din instrumentele structurale.

Se subliniaza importanta managementului financiar si diferenta dintre contabilitate si management financiar si sunt prezentate partile componente ale managementului financiar ( inregistrarile contabile, planificarea financiara si analiza financiara si controlul intern) si faptul ca managementul financiar pune la dispozitia managerului general informatii care sa poata duce la redactarea unor rapoarte ce prezinta progresul realizat de organizatie.

In cea de-a II-a parte sunt exemplificate modalitatile de a construi un bugetn in functie de timpul disponibil, capacitatea sau cultura organizationala, diferite recomandari pentru ca un buget sa fie corect si util.

Implementarea si raportarea cheltuielilor sunt prezentate in partea a III-a a cursului, precum si importanta tinerii unei contabilittai analitice a proiectului, a unor registre exacte si periodice a unei inregistrari contabile separate si transparente a implementarii proiectului. De asemenea, exista o prezentare a modului de arhivare a documentelor si neregulile ce pot aparea in gestionarea instrumentelor structurale.

Cea de-a IV-a parte a cursului prezinta documente strategice, planurile de dezvoltare regionala 2007-2013, legi, ordine, ordonante, hotarari de guvern, directive, acte normative relevante in realizarea managementului financiar al proiectelor din fonduri structrauel POSDRU cu bibliografia corespunzatoare. 


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact