Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

 

Salariile brute, care includ taxele si contributiile ale angajatului si angajatorului, sunt cost eligibil?

Sunt considerate cheltuieli eligibile pe langa salariile nete ale echipei de proiect, atat contributiile salariale obligatorii si impozitul pe salarii ale angajatului cat si cele ale angajatorului.

Se poate ca selectia unor membri din echipa de proiect sa se realizeze si in timpul implementarii proiectului?

La mometul depunerii dosarului cererii de finantare nu este obligatorie nominalizarea tuturor membrilor echipei de proiect. In cazul in care nu ii aveti selectati, pot fi alesi si in timpul implementarii proiectului. In aceasta situatie insa va recomandam sa mentionati cerintele minime pe care persoana respectiva va trebui sa le indeplineasca pentru a ocupa acea functie. Retineti insa ca Grila de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii are o referire specifica la includerea CV-urilor pentru membrii cheie din echipa de proiect.

Totodata, asa cum se poate observa in Ghidul solicitantilor, grila de evaluare tehnica si financiara cuprinde sectiuneaSolicitantul si partenerul/ii in care se va evalua si nivelul expertizei profesionale si a calificarilor membrilor echipei de proiect in domeniul specific al proiectului.

Ca urmare, puteti sa nu aveti nominalizate acele persoane din echipa care nu joaca un rol cheie in proiect si care nu ar afecta in mod decisiv punctajul pe care il veti primi la evaluarea tehnica si financiara.

Sunt eligibile proiecte de economie sociala, respectiv infiintarea unei entitati de economie sociala?

Prin aceasta schema de grant exista posiblitatea finantarii unor proiect de economie sociala, inclusiv infiintarea unei entitati de economie sociala. Entitatile de economie sociala care pot fi sprijinite prin acest fond de finantare si ale caror costuri de infiintare sunt eligibile nu pot fi din categoria societatilor comerciale, chiar daca acestea sunt intreprinderi sociale.

Exista posibilitatea platii unor membri din echipa de proiect pe baza altor contracte decat contractul de munca?

Modalitatile de plata a membrilor din echipa de proiect includ cheltuieli cu salariile, onorarii in baza contractului de drepturi de autor sau contract de furnizare de servicii in baza Codului Civil, facturi emise de persoane fizice autorizate și/sau persoane care exercita profesii liberale (avocati, medici, etc) etc.

Retineti insa ca salariile și onorariile nu trebuie sa fie mai mari decat cele practicate in mod normal de solicitant și partener/parteneri (daca este cazul).

Cum se completeaza matricea din sectiunea 2.4 a cererii de finantare?

In ceea ce priveste matricea din sectiunea 2.4 a Cererii de finantare, la Impact veti completa obiectivul general al proiectului pe termen lung sau scopul acestuia.

La indicatorii din cadrul sectiunii Impact, veti completa indicatorii pe baza carora va veti evalua indeplinierea obiectivului general al proiectului, mai sus mentionat.

La Obiectivul proiectului (Rezultat 1/2/3) veti completa obiectivele proiectului mentionate la sectiunea 2.2 din Cererea de finantare.

La Realizari imediate (Output) veti mentiona rezultatele imediate care duc la indeplinirea obiectivului din sectiuneaObiectivul proiectului (Rezultat 1/2/3).

La Indicator 1.1 … veti trece care sunt indicatorii pe baza carora evaluati atingerea rezultatelor imediate mentionate anterior. La acesti indicatori, va trebui sa completati valoarea indicatorului pe care il veti realiza in fiecare trimestru in parte in implementarea proiectului.

La Activitatile corespondente indicatorilor veti mentiona acele activitati care, prin realizarea lor, contribuie la atingerea acestora. La activitati veti bifa sau hasura trimestrele in care se vor implementa acele activitati.

La indicatori (fie la cei pentru impact, fie la cei pentru rezultate imediate), veti trece atat indicatorii specifici Programului de finantare, cat si alti indicatori pe baza carora evaluati atingerea rezultatelor, a obiectivelor si a impactului proiectului.

Sursele si mijloacele de verificare se trec doar in dreptul indicatorilor.

 

Este necesar ca pe exemplarele in copie ale dosarului original sa exista insemnele "conform cu originalul" si stampila organizatiei solicitante?

Cele 3 copii ale originalului dosarului cererii de finanatare nu este necesar sa poarte insemnele  „conform cu originalul” si stampila organizatiei solicitante. Pot fi sub forma unei copii simple.

Exemplarul original al dosarului cererii de finantare se semneaza si stampileaza doar pe documentele unde se mentioneaza acest lucru in mod expres si doar in sectiunile mentionate in acest sens. Persoana care semneaza exemplarul in original al propunerii de proiect trebuie sa fie reprezentatul legal al organizatiei solicitante.

Copiile documentelor statutare trebuie sa fie legalizate sau sa contina insemnele "conform cu originalul" si stampila organizatiei?

Copiile documentelor statutare, atat ale organizatiei solicitante, cat si ale partenerilor, pot sa fie copii simple, fara legalizarea lor la notar, si fara insemnele „conform cu originalul” si stampila organizatiei. Important este ca documentul original care se copiaza sa fi fost autentificat sau legalizat (in functie de cerintele specifice din Ghidul solicitantilor, sectiunea 3.2 Dosarul cererii de finantare).

Cand va incepe implementarea proiectelor propuse spre finantare?

Proiectele propuse spre finantare vor incepe estimativ la inceputul anului 2013, dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila de catre toate partile implicate.

Etapa semnarii contractelor de finantare vine ulterior anuntarii rezultatelor evaluarii si selectiei proiectelor depuse, anunt care estimam ca va avea loc in luna noiembrie 2012.

Cum determinam daca o organizatie neguvernamentala este independenta fata de guvern, fata de autoritatile statului si fata de partidele politice?

Referitor la eligibilitatea unei organizatii solicitante, mentionam urmatoarele:

 

- daca intre membrii organizatiei se regaseste o institutie/autoritate publica sau reprezentanti ai acestora – atunci organizatia nu este eligibila. La fel, daca in componenta organelor de conducere (ex. Consiliul Director) exista o majoritate de astfel de institutii sau reprezentanti, organizatia nu este eligibila. 

 

- daca organizatia este infiintata si condusa de catre un partid politic atunci nu este eligibila.

Este eligibil ca partener in cadrul  proiectului o organizatie care are ca membri si autoritati publice?

 

In conformitate cu sectiunea 3.1.2 din Ghidul solicitantilor, partenerii romani pot fi si organizatii neguvernamentale si nonprofit cu aceleasi caracteristici precum cele mentionate pentru solicitant.

Facem mentiunea ca referirea la aceleasi caracteristici precum cele pentru solicitant nu se limiteaza doar la cele doua cerinte de mai jos (care apar specificate in sectiunea 3.1.1. din Ghidul solicitantilor):

-          Asociatii, fundatii, federatii constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau Legea nr. 21/1924 privind asociatiile si fundatiile cu modificarile si completarile ulterioare

-          Organizatii neguvernamentale si nonprofit organizate in baza unor legi speciale (de ex. Societatea Nationala de Cruce Rosie)

Celelalte trei criterii mentionate la sectiunea 3.1.1. se aplica si partenerilor ONG. Prin urmare, nu este cerinta obligatorie aceea de a fi independenti de guvern si alte autoritati publice, doar in cazul partenerilor autoritati/institutii publice si locale, institutii de educatie, UAT-uri. 

 

 

Componenta de dezvoltarea organizationala este doar pentru organizatia solicitanta?

Componenta de dezvoltare organizationala este dedicata exclusiv organizatiei solicitante.

In cadrul cererii de finantare, se pot sterge informatiile suplimentare, de culoare gri?

Referitor la completarea Cererii de finantare nu exista nici un fel de cerinta speciala legata de pastrarea sau nu a mentiunilor cu gri. Ramane la latitudinea organizatiei solicitante daca le sterge sau le pastreaza. Stergerea sau pastrarea acestor mentiuni nu are nici un efect asupra evaluarii proiectului dvs.

Culoarea gri deschis din formatul Cererii de finantare a fost folosita doar pentru a insera acele mentiuni lamuritoare. Nu inseamna ca trebuie sa pastrate obligatoriu aceasta culoare cand este redactata Cererea. Chiar este indicata folosirea culoarii negrea (sau orice alte culori), daca este in avantajul organizatiei solicitante. Nu avem cerinte speciale legate de culoarea folosita in redactare.

Exista un model de acord de parteneriat prestabilit?

 

Nu exista un model prestabilit de acord de parteneriat, formatul acestuia este libera alegere a solicitantului. In acest acord trebuie specificate exact rolul si responsabilitatile fiecaruia dintre partenerii implicati in proiect.

Referitor la modalitatea de incheiere a acestor acorduri de parteneriat, solicitantul poate semna cate un acord de parteneriat cu fiecare partener in parte sau poate semna un singur acord de parteneriat cu toti partenerii implicati.  

Cum se completeaza Anexa II – Bugetul proiectului, la capitolul 1. Echipa de proiect si experti pentru un membru al echipei de proiect care lucreaza cu norma partiala (de ex. 4 ore/zi, pe o perioada de 24 de luni)?

 

Mai sus aveti un model de completare a bugetului pentru situatia prezentata de dvs.

Astfel, la numarul de unitati va trebui sa mentionati atat numarul de luni (24) cat si norma de lucru (0.5), FARA a trece rezultatul pentru 24*0.5 (adica NU se va trece 12).

De altfel, aveti un exemplu in acest sens si in foaia de lucru nr. 4 Tipuri de costuri eligibile, Capitolul 1: Echipa de proiect si experti. Va rugam sa aveti grija la completarea bugetului intrucat formula existenta in formatul de buget pentru pozitia de Coordonator/Manager de proiect este una exemplificativa pentru o norma de 4 ore pe zi pentru 24 de luni. Dvs. va trebui sa adaptati aceasta formula la situatia reala a Coordonatorului.

Acelasi mod de calcul se aplica pentru toate persoanele care fac parte din echipa proiectului.

TVA este cost eligibil daca nu poate fi recuperat?

Asa cum se mentioneaza in Ghidul solicitantilor, TVA este cost neeligibil daca poate fi recuperat de catre Agentia Executiva (beneficiarul finantarii, solicitantul) si/sau partener/i conform reglementarilor legale in vigoare.

Astfel, in conformitate cu legislatia in vigoare, TVA care nu poate fi recuperat va fi inclus in Anexa II – Bugetul proiectului, adica sumele se vor cuprinde cu TVA inclus. Nu este nevoie de evidentierea in mod distinct a TVA in buget.

Ce documente sunt necesare a se anexa in cazul unui proiect care vizeaza lucrari de reabilitare/modernizare/extindere?

Pentru reabilitarea/renovarea/modernizarea/extinderea unui spatiu/imobil va trebui sa faceti dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra spatiului pentru intreaga durata a proiectului si cel putin 2 ani dupa finalizarea acestuia. In situatia in care dispuneti de materiale suplimentare (poze, schite, planuri etc.) acestea se pot anexa la dosarul cererii de finantare.

In etapa de contractare vom cere un deviz estimativ de cantitati si materiale intocmit, semnat si stampilat de catre o persoana autorizata conform legislatiei in vigoare, impreuna cu o copie legalizata dupa dovada dreptului de proprietate sau de folosinta.

Acordarea de stimulente financiare (subventii, premii) cursantilor in perioada participarii la cursuri, workshop-uri reprezinta o cheltuiala eligibila?

Nu este eligibila acordarea de stimulente financiare (subventii, premii) cursantilor in perioada participarii la cursuri, workshop-uri. Acestea reprezinta costuri neeligibile in conformitate cu sectiunea 3.1.4 din Ghidul solicitantilor.

Serviciile sociale din cadrul proiectelor propuse trebuie sa fie acreditate in conformitate cu legislatia nationala?

Nu este obligatoriu ca serviciile sociale propuse in proiect sa fie acreditate, insa recomandam ca acestea sa se acrediteze conform legii nr. 292/2011 a asistentei sociale in timpul implementarii proiectului. Costul privind acreditarea acestor servicii este cheltuiala eligibila in cadrul bugetului. In proiect se va regasi o justificare corespunzatoare pentru lipsa acreditarii serviciului pana la acel moment.

In cazul organizatiilor nou infiintate, care nu au un raport de activitate pentru anul 2011, ce vor atasa in locul acestuia?

Organizatiile infiintate in 2011 sau 2012 vor depune o descriere a activitaţilor implementate pana in prezent. Atat raportul anual, cat si descrierea activitatilor, includ, de obicei, informaţii specifice, cum ar fi: misiunea, obiectivele, programele, informaţii financiare, lista membrilor consiliului director etc. Forma de prezentare si continutul specific al raportului anual reprezinta alegerea libera a solicitantului.

Componenta de dezvoltare insitutionala se adresa doar solicitantului sau si partenerilor din proiect?

Componenta de dezvoltare institutionala este dedicata exclusiv organizatiei solicitante.

In cadrul sumei de 2.000.000 CHF alocata Componentei Social exista o alocare financiara predefinita pentru granturi mici si granturi mari?

In cadrul sumei alocate acestei componente nu exista nici o alocare financiara intre cele doua tipuri de granturi.

Este obligatoriu parteneriatul cu o organizatie din Elvetia?

In cadrul prezentului Fond Tematic nu este obligatoriu parteneriatul, indiferent ca este cu o organizatie din Romania sau Elvetia. Parteneriatul este posibil, insa doar cu organizatii din Romania si Elvetia.

Pentru a vedea tipurile de organizatii partenere eligibile si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acestea, va rugam sa consultati sectiunea 3.1.2 Partneriate şi criterii de eligibilitate pentru partener/I din Ghidul solicitantilor.

Cum se pot identifica parteneri din Elvetia?

In vederea identificarii unor potentiali parteneri elvetieni, va rugam sa consultati adresa

http://www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Selection_procedure/Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland

Cofinantarea poate sa provina din alte fonduri nerambursabile?

Cofinantarea trebuie sa provina fie din resurse proprii solicitantului (şi/sau ale partenerului/ilor) sau din alte surse de finanţare, altele decat fonduri elvetiene, ale Uniunii Europene, SEE şi Programul norvegian de cooperare cu Romania Norway grants.

Proiectul se poate desfasura si inafara Romaniei?

Toate activitatile unui proiect trebuie sa se desfaşoare in Romania. Cu toate acestea, daca exista o justificare adecvata şi convergenta cu obiectivele programului, sunt permise excepţii pentru anumite evenimente, cum ar fi o mica parte din activitaţile proiectului care implica schimbul de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la seminarii/conferinţe etc. care pot avea loc in strainatate.

Cofinantarea trebuie dovedita la inceputul proiectului?

Cofinantarea nu trebuie dovedita la inceputul proiectului, ea trebuie asumata prin dosarul cererii de finantare la momentul depunerii si prin contractul de finantare nerambursabila.

In momentul raportarii, se va mentiona in clar care dintre costurile realizate sunt acoperite de grant si care reprezinta contributia proprie.

Exista un curs valutar CHF stabilit pentru completarea Anexei II – Bugetul proiectului?

Pentru depunerea propunerii de proiect, nu exista un curs valutar stabilit, astfel solicitantul este liber sa isi aleaga paritatea CHF-RON.

Cate proiecte poate depune o organizatie?

Un solicitant poate depune in cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte maxim 2 (doua) cereri de finanţare pe fiecare Componenta, respectiv maxim 2 pentru pentru Componenta Social si maxim 2 pentru Componenta Mediu.

Pe Componenta Social, daca se depun 2 proiecte, maxim un proiect poate sa fie pentru granturi mari.

O organizatie poate sa fie partener in cate proiecte ii permite capacitatea orgnizationala, nefiind o limitare in acest sens.

Cum se depune dosarul cererii de finantare?

Dosarul cererii de finanţare trebuie depus in 4 (patru) exemplare tiparite (1 original şi 3 copii), impreuna cu o copie electronica (de ex. CD) care cuprinde toate documentele dosarului cererii de finanţare. Copia electronica va include formularul Cererii de finanţare şi Bugetul proiectului (editate intr-un mod care poate fi citit prin programul Microsoft Office 2007) şi toate celelalte documente ale dosarului cererii de finanţare listate in Secţiunea 3.2 din Ghidul solicitantilor(scanate).

Sumele din Anexa II – Bugetul proiectului includ si TVA?

Sumele care se trec in Anexa II –Bugetul proiectului vor include si TVA, aceasta fiind eligibila in masura in care nu poate fi recuperata de solicitant şi/sau partner/i conform reglementarilor legale in vigoare.

O organiazatie poate depune proiecte atat pe Schema de grant pentru ONG-uri, cat si pentru Schema de grant pentru Parteneriate?

Da, un solicitant poate sa depuna proiectele pe ambele scheme de grant, in functie de capacitatea sa organizationala si de limitarile impuse de fiecare schema de grant in parte cu privire la numarul proiectelor depuse.

 


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact