Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

 

Cererea anuala de propuneri de proiecte

Intrebari frecvente

 

1. Un ONG poate depune mai multe cereri de proiect in cadrul aceleiasi sesiuni?

Ca solicitant principal, un ONG poate depune mai multe Scrisori de intentie pentru oricare din cele doua Componente ale Cererii de propuneri de proiecte (Componenta I “Inovare Civica” sau Componenta II “Facilitare si Dezvoltare Comunitara”).

2. Putem avea ca partener un ONG din orice tara?

ONG-urile din oricare tara pot fi parteneri in cadrul Fondului pentru Inovare Civica, cu conditia sa aiba personalitate juridica.

3. Se pot deconta cheltuielile unui expert care vine din strainatate? Deplasare, cazare, salariu?

Pe baza contractului incheiat cu expertul, solicitantul sau partenerul va putea deconta costuri legate de remunerare si costurile legate de deplasare (transport, cazare si masa). Decontarea se va face pe baza de fisa de pontaj care va fi semnata de expert si coordonatorul de proiect.

4. Se accepta contracte de drepturi de autor? Dar contractele de furnizare de servicii?

Contractele de drepturi de autor se accepta in conditiile in care se respecta legislatia in vigoare (Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturi conexe).

Sunt acceptate Contractele de furnizare de servicii incheiate in baza Codului Civil reglementat de art. 1766 -1771 si cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

5. Care este modalitatea de raportare?

In cazul Cererii anuale de propuneri de proiecte, beneficiarul de finantare va realiza un raport intermediar si un raport final ce vor cuprinde componente narative si financiare, insotite de cereri de plata corespunzatoare.

6. Care este bugetul pentru 2012 alocat Fondului pentru Inovare Civica?

In cadrul acestui Fond, la momentul lansarii, a fost alocata suma de 400.000 USD. Prin activitatile specifice de atragere de fonduri pentru acest mecanism derulate de FDSC, aceasta suma este posibil sa creasca.

7. Putem avea parteneriate media?

In cadrul Fondului, parteneri eligibili sunt organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ sau institutii publice, ministere, institutii de învatamant etc, fiecare avand personalitate juridica. In aceste conditii, societatile comerciale pot fi implicate in proiect dar nu in calitate de parteneri.

8. Care este data inceperii proiectelor?

Perioada estimativa de semnare a contractelor de finantare nerambursabila si a inceperii implementarii proiectelor este iunie 2012.

9. Se pot deconta salarii din cadrul componentei de dezvoltare organizationala?

Conform formatului de buget, puteti include salarii aferente componentei de dezvoltare organizationala, avand in vedere limitarea costurilor totale ale acestei componente la maxim 30% din bugetul total al proiectului. Pentru ca aceste costuri sa fie eligibile, trebuie sa existe justificare pentru incadrarea in categoria de dezvoltare organizationala.

10. Se poate deconta deplasarea la un curs in strainatate pentru personalul organizatiei in vederea dezvoltarii organizationale viitoare?

Costurile legate de cursuri pot fi incadrate in buget in categoria de costuri de dezvoltare organizationala, avand in vedere limitarea costurilor totale ale acestei componente la maxim 30% din bugetul total al proiectului. Aceste costuri sunt eligibilie daca sunt justificate corespunzator.

11. O primarie poate fi partener in proiect?

Conform Ghidului Solicitantilor, parteneri pot fi unitatile administrativ teritoriale cu personalitate juridical, reprezentate prin autoritati ale administratiei publice locale. Acestea pot fi reprezentate de primarii.

12. Putem derula proiectul si in 2013?

In cadrul prezentului program, estimam inceperea implementarii proiectelor in luna iunie 2012. In functie de perioada de implementare a contractului de finantare nerambursabila, proiectele vor putea continua implementarea si in anul 2013.

13. Care este perioada maxima de implementare?

Conform Ghidului Solicitantului, nu este precizata o durata maxima de implementare a proiectelor. Aceasta urmeaza sa fie stabilita de fiecare aplicant in parte in functie de activitatile propuse  si bugetul estimat. Mentionam ca, desi nu exista o limitare, FDSC isi rezerva dreptul de a propune ajustari ale duratei proiectului, daca aceasta nu este estimata corespunzator activitatilor propuse. 

14. Scrisoarea de intentie poate depasi o pagina?

Conform Ghidului Solicitantilor, exista precizari cu privire la formatul Scrisorii de intentie, unde pe langa mentionarea unei singure pagini, exista si cea a numarului maxim de cuvinte (500 cuvinte).

15. Cheltuielile cu personalul nu trebuie sa depaseasca un procent anume din totalul proiectului?

In buget nu au fost precizate astfel de limitari, dar nivelul sumelor aferente salariilor trebuie justificat conform cu preturile de pe piata si activitatile propuse. Cu toate acestea, FDSC isi rezerva dreptul de a propune ajustari ale bugetului proiectului, daca acestea nu sunt estimate corespunzator activitatilor propuse.

16. Aveti un format recomandat pentru Scrisoarea de aplicare sau alte cerinte la care sa ne raportam, si termen, metoda si locatia de trimitere a scrisorii de intentie?

In pachetul de documente, FDSC a pus la dispozitie un model pentru Scrisoarea de intentie, care trebuie completat corespunzator.

Termenul limita pentru depunerea Scrisorii de intentie este 10 aprilie 2012 (inclusiv).

Scrisorile de intentie se transmit electronic la adresa inovarecivica@fdsc.ro astfel incat sa fie primite pana la termenul limita specificat mai sus.

17. Este necesar sa trimit pe email toate cele trei anexe completate?

In cazul Cererii anuale de propuneri de proiecte un solicitant va transmite pe email doar Scrisoarea de intentie (Anexa 1).

După evaluarea scrisorilor, FDSC va transmite un e-mail fiecarui solicitant, indicand daca aplicatia a fost sau nu selectata pentru etapa urmatoare de aplicare. Daca aplicatia a fost selectata pentru etapa urmatoare, solicitantul va fi rugat sa transmita Cererea de finantare (Anexa 2) pana la un termen limita specificat. Aceasta Cerere va fi insotita de Buget (Anexa 3) si Declaratia de eligibilitate (Anexa 4).

18. Cererea de finantare va contine un rezumat in engleza?

Cererea de finantare cuprinde si un rezumat in limba engleza. Recomandam ca acest rezumat sa fie realizat numai dupa ce se finalizeaza completarea Cererii de finantare.

Cererea de finantare nu se va trimite decat dupa ce primiti de la FDSC o solicitare expresa in acest sens (pentru completarea si trimiterea Cererii), dupa evaluarea Scrisorii de intentie.

19. Cum trebuie evaluata contributia in natura a solicitantului, constand in utilizarea pentru proiect a unui echipament detinut de acesta? Care sunt dovezile care indica valoarea actuala a unui echipament detinut de solicitant si care va fi utilizat in cadrul proiectului?

Daca echipamentul utilizat pentru desfasurarea activitatii proiectului este mijloc fix, se va avea in vedere valoarea amortizarii lunare inmultita cu numarul de luni de desfasurare a proiectului.

Daca echipamentul utilizat este obiect de inventar, se va avea in vedere valoarea de achizitie impartita la 12 luni si inmultita cu numarul de luni de desfasurare a proiectului.

Dovada valorii actuale in  cazul  mijlocului  fix se va face prin documentul "Fisa mijlocului fix".

In cazul obiectelor de inventar documentul care indica valoarea actuala este factura fiscala .

20. Cand se va primi numarul de inregistrare al Scrisorii de intentie?

După temenul limita de primire a scrisorilor, FDSC va transmite un e-mail fiecarui solicitant, indicand daca aplicatia a fost sau nu primita in termen, informandu-i asupra numarului de referinta <CIVIC XX> alocat aplicatiei.

21. Va rog sa imi comunicati daca in cadrul Programului, cheltuielile cu transportul si cazarea grupului tinta al proiectului, intr-o alta locatie decat cele in care isi au sediul solicitantul si partenerul (locatii in care se vor desfasura majoritatea activitatilor proiectului), in vederea realizarii unei activitati din proiect, se pot deconta la capitolul bugetar Cheltuieli cu deplasarea

Cheltuielile cu transportul si cazarea grupului tinta pot fi decontate in cadrul capitolului bugetar Costuri cu deplasarea in cadrul careia se va insera o sublinie de buget care va purta denumirea costurilor.

22. As dori sa stiu daca  unitatea de masura pentru activitatea desfasurata de personalul implicat in cadrul proiectului poate fi ora?

Unitatea de masura la capitolul Personal poate sa fie si ora, in functie de specificul activitatii desfasurate in proiect. De obicei se merge pe varianta % din norma de lucru. Daca este vorba de servicii punctuale se poate estima un numar de ore.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact