Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Intarirea capacitatii financiare a ONG-urilor din Romania (2006-2008)

Proiectul “Intarirea capacitatilor financiare a ONG-urilor din Romania”  isi propune ca, prin instruire si advocacy, sa creeze un mediu mai stabil care sa permita intarirea capacitatii financiare a ONG-urilor din Romania.

Obiectivele proiectului:

 • Imbunatatirea mecanismelor de finantare a ONG-urilor prin activitati de advocacy;
 • Cresterea capacitatii ONG-urilor din Romania de a folosi si atrage noi resurse financiare, cu accent in special pe dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a accesa fonduri structurale.

Activitati:

 • Realizarea unei cercetari calitative cu privire la  starea actuala a finantarilor pentru ONG-uri;
 • Cresterea capacitatii ONG-urilor pentru implicarea acestora in demersurile Coalitiei pentru imbunatatirea mecanismelor de finantare;
 • Organizarea unui dezbateri publice cu reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai autoritatilor centrale care ofera finantare directa ONG-urilor;
 • Organizarea de mese rotunde cu reprezentanti ai Ministerelor si autoritatilor centrale care aloca fonduri pentru ONG-uri;
 • Realizarea unui mecanism de monitorizare de catre ONG-uri a fondurilor oferite de autoritatile publice centrale;
 • Organizarea de sesiuni de instruire pentru dezvoltarea capacitatii financiare a ONG-urilor din Romania active in sfere diferite ale societatii civile, de a isi diversifica sursele de finantare si de a accesa fonduri structurale;                 
 • Organizarea unei sesiuni training adresata membrilor coalitiei pe tema “Monitorizarea Fondurilor Guvernamentale”;
 • Dezvoltarea ghidului “Cresterea capacitatii financiare a ONG-urilor”;
 • Realizarea unui raport de politica publica privind imbunatatirea finantarii ONG-urilor de la autoritatile publice centrale;
 • Organizarea unei conferinte nationale pe tema mecanismelor de finantare directa a ONG-urilor de la autoritatile publice centrale, conferinta care sa reprezente spatiul de dezbatere al principalilor reprezentanti ai sectorului ONG si autoritatilor publice centrale.

 Rezultate:

 • Studiul “Analiza mecanismelor de finantare a ONG-urilor de catre autoitatile centrale”(Aprilie 2007) reprezinta un studiu comprehensiv ce cuprinde informatii furnizate de catre autoritatile centrale si organizatiile neguvernamentale precum si date prelucrate din surse secundare, respectiv: analiza cadrului legal si analiza finantarilor oferite de institutiile autoritatilor centrale. Principalele obiective ale studiului sunt atat analiza mecanismelor de finantare de la autoritatile publice centrale pentru ONG-urile din Romania si pozitionarea acestora in contextul european al fianantarilor directe de la bugetul de stat cat si identificarea punctelor slabe ale acestor mecanisme si formularea unor sugestii privind imbunatatirea lor.
 • Coalitia pentru imbunatatirea mecanismelor de finantarea de la autoritatile centrale, formata dintr-un numar de 15 organizatii permanent implicate in activitati de advocacy al caror scop este imbunatatirea mecanismelor de finantare pentru un numar de 7 autoritati finantatoare: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF); Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (ANPH); Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC); Agentia pentru Strategii Guvernamentale (ASG); Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI); Administratia Fondului National Cultural (AFCN) si Administratia Fondului de Mediu (AFM);
 • Conferinta de presa pentru lansarea raportului “Analiza mecanismelor de finantare a ONG-urilor de catre autoitatile centrale” (22 Mai 2007, Bucuresti);
 • Masa rotunda cu tema “Finantarea directa de la bugetul de stat prin fondurile nationale a organizatiilor neguvernamentale”, studii de caz Fondul National Cultural si Fondul de Mediu (25 Mai 2007, Bucuresti). Principalul obiectiv al mesei rotunde l-a reprezentat prezentarea si discutarea principalelor concluzii ale raportului privind finantarea organizatiilor neguvernamentale prin Fondul National Cultural si Fondul de Mediu, si formularea unor propuneri de ameliorare a mecanismelor de finantare;
 • Conferinta nationala “Problematica contractarii sociale in Romania” (4 Iunie 2007, Bucuresti) a cuprins o sectiune speciala destinata prezentarii si discutarii concluziilor raportului “Analiza mecanismelor de finantare directa de la bugetul de stat” cu privire la finantarile de la bugetul de stat din domeniul social;
 • Masa rotunda „Finantarea directa nerambursabila pentru organizatii neguvernamentale de la bugetul autoritatii centrale” cu tema „Fonduri dedicate organizatiilor de si pentru tineret” (26 Iunie 2007, Bucuresti). Principalul obiectiv al mesei rotunde l-a reprezentat prezentarea si discutarea concluziilor raportului privind finantarea organizatiilor neguvernamentale de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret, Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor si Agentia pentru Sprijinirea Studentilor si formularea unor propuneri de ameliorare a mecanismelor de finantare;
 • Sesiunea de instruire pe tema „Monitorizarea Fondurilor Guvernamentale” (14-15 Iunie 2007, Sinaia) la care au participat 13 membri ai coalitiei pentru imbunatatirea mecanismelor de finantarea de la bugetul de stat;

Furnizarea unui pachet de instruire care vizeaza cresterea capacitatii ONG-urilor din Romania de a folosi si atrage noi resurse financiare, cu accent in special pe dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a accesa fonduri structurale. Pachetul de instruire se intinde pe durata unui an si jumatate si este format din 6 cursuri, a cate 2 zile fiecare, pe urmatoarele teme precum: strangerea de fonduri, dezvoltarea planului de afaceri, politica de coeziune si fondurile structurale, scrierea de propuneri de finantare pe fonduri structurale, tehnici de raportare pe fonduri structurale, managementul financiar

Fiecare temaica de curs este furnizata la nivel national in patru locatii diferite: Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara.

Perioada de implementare a proiectului: 2006-2008

Finantare: Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

Echipa de poiect: Diana Berceanu, Coordonator proiect, e-mail: dianab@fdsc.ro  

                             Viorelia Ciuciur, Asistent proiect, e-mail: viorelia.ciuciur@yahoo.com  


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact