Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

 

 

Sesiuni de informare pentru a doua runda a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri

Consortiul format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat, in calitate de Organism Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, anunta organizarea sesiunilor de informare din cadrul rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri, respectiv:

25.02.2015 – Hotel Marshal Garden, Sala Panoramic 1 - etaj 5, Bucuresti (incepand cu ora 09:30)
06.03.2015 – Hunguest Hotel Fenyő, Sala Salvia, Miercurea Ciuc (incepand cu ora 09:30)

Pentru inscriere, va rugam sa completati formularul disponibil AICI.
Datorita interesului foarte ridicat pentru aceste sesiuni de informare, inscrierea pentru evenimentul din Bucuresti a fost posibila pana la data de 23 februarie 2015 (ora 16:00). In continuare este deschisa inscrierea pentru evenimentul de la Miercurea Ciuc, din data de 06.03.2015.

Obiectivele generale ale Schemei de Grant pentru ONG-uri sunt:

 1. consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
 2. promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.

Schema de grant pentru ONG-uri se focalizeaza pe oferirea de sprijin in doua domenii importante: aspecte sociale si de protectia mediului. Astfel, aceasta cuprinde doua componente distincte: Social si Mediu.

Pentru mai multe informatii referitoare la Schema de grant pentru ONG-uri, va rugam sa consultati constant site-ul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile si al Fundatiei pentru Parteneriat.

 

 


 

 

Info-sessions announcement for the 2nd Call for Proposals under the NGO Block Grant

 

The consortium formed by KEK-CDC Consultants, Civil Society Development Foundation and Romanian Environmental Partnership Foundation, as the Swiss Intermediate Body administrating the Thematic Fund for Civil Society Participation, is announcing the info sessions to be organized for the 2nd round of NGO Block Grant:

25.02.2015 - Marshal Garden Hotel, Panoramic Hall - 5th floor, Bucharest (starting at 09:30)
06.03.2015 - Hunguest Hotel Fenyő, Salvia Room, Miercurea Ciuc (starting at 09:30)

For participation, please fill in the form here.
Due to the high interest regarding these information sessions, the registration for the Bucharest event was open until February the 23rd (16:00). The registration for the Miercurea Ciuc event, that will take place on the 6th of March 2015, is still open.

The general objectives of the NGO Block Grant are:

 1. to strengthen Romanian NGOs and to enable their active participation in policy processes both as the voice of civil society and as a service provider, and
 2. to promote activities of the civil society organisations primarily tackling environmental issues, contributing to the provision of social services as well as allowing for strengthening their organisational capacities.

The NGO Block Grant focuses on providing support on two major areas: social and environmental protection aspects. Thus, there are two distinct components: the Social and the Environmental components.

For more information related to the NGO Block Grant, please constantly access the websites of Civil Society Development Foundation and of Romanian Environmental Partnership Foundation

 

 

 


 

 

Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile

Schema de grant pentru ONG-uri

 

Cererea de propuneri de proiecte - Runda 2, 15 ianuarie 2015

 

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare.

 OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:

 • consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
 • promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.

 

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:

 • Componenta Social, cu o alocare financiara de 4.079.875 CHF
 • Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 1.000.000 CHF

 

CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este un consortiu format din

§  KEK-CDC Consultants  (KEK-CDC) - www.kek.ch

§  Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) - www.fdsc.ro

§  Fundatia pentru Parteneriat (FP) - www.repf.ro  

In cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrata de catre FDSC, iar Componenta Mediu de catre FP.

 

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:

 • organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale

 

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii din Romania si/sau Elvetia.

 

CINE POATE FI PARTENER:

Parteneri romani pot fi:

 • organizatii neguvernamentale si nonprofit,
 • universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare, cu profil nonprofit,
 • autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
 • unitati administrativ-teritoriale.

 

Parteneri elvetieni pot fi:

 • organizatii nonprofit si  neguvernamentale, inregistrate conform legislatiei in vigoare in aceasta tara.

 

 VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE:

 • granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF - 75.000 CHF
 • granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF - 250.000 CHF

 

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect poate fi de minimum 12 luni si maximum 24 luni.

 

CATE PROIECTE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maximum 2 (două) proiecte in cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, din care maximum 1 (unul) pentru granturi mari.

Organizaţiile care sunt/au fost Agenţii Executive în cadrul primei runde a Schemei de grant pentru ONG-uri, pot depune ca şi aplicanţi, 1 (un) proiect şi doar pentru granturi mici, pe una din componentele Social / Mediu.

 

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE:

Cererile de finantare vor fi completate online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

 

CARE ESTE TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE:

Termenul limita pentru completarea cererilor de finantare online pentru ambele componente este 19 martie 2015, orele 17:00.

 

PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:

Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau fax, la urmatoarele adrese, nu mai tarziu de 13 martie 2015:

Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 17 martie 2015.

Pentru a descarca documentele necesare depunerii de cereri de finantare click aici.

 

 


 

Call for Proposals - 2nd round, January 15, 2015

 

The purpose of the Thematic Fund for Civil Society Participation is to promote the contribution of civil society organisations as important actors in the development of society and strengthened civic participation.

 THE GENERAL OBJECTIVES of the NGO BLOCK GRANT are:

 • to strengthen Romanian NGOs and to enable their active participation in policy processes both as the voice of civil society and as a service provider, and
 • to promote activities of the CSOs primarily tackling environmental issues, contributing to the provision of social services as well as allowing for strengthening their organisational capacities.

THE COMPONENTS the present CALL FOR PROPOSALS:

 • Social Component, with a financial allocation of CHF 4,079,875
 • Environmental Component, with a financial allocation of CHF 1,000,000

WHO IS MANDATED TO MANAGE AND ADMINISTRATE THIS THEMATIC FUND:

The Swiss Intermediate Body for managing and administrating the Civil Society Participation Fund is a consortium formed by

 • KEK-CDC Consultants (KEK-CDC) - www.kek.ch
 • Civil Society Development Foundation (CSDF) - www.fdsc.ro
 • Romanian Environmental Partnership Foundation (REPF) - www.repf.ro

Within the NGO Block Grant, the Social Component is administrated by CSDF, while the Environmental Component is administrated by REPF.

WHO MAY APPLY:

 • Non-governmental and non-profit organizations, with a legal status in Romania, organized and managed according to the Romanian enforced laws regarding  NGOs;

Applicants may act individually or with partner organisations from Romania and/or Switzerland.

WHO MAY BE PARTNER:

Romanian partner/s may be:

 • non-governmental and non-profit organizations;
 • universities, other education institutions or research institutes with a non-profit profile;
 • local and central public authorities, public institutions/agencies, deconcentrated governmental services at local level;
 • territorial entities.

Swiss partner/s may be:

 

 • Non-governmental and non-profit organization/s organized and managed according to the enforced laws from the country of origin.

 

 GRANT AMOUNT:

 • small grants (for both Components): CHF 10,000 - CHF 75,000
 • large grants (for Social Component only): CHF 75,001 - CHF 250,000

 

DURATION OF THE PROJECTS:

The duration of a project will be of minimum 12 months and maximum 24 months.

 

NUMBER OF PROPOSALS PER APPLICANT:

An applicant may submit maximum 2 (two) proposals under this Call for Proposals, out of which maximum 1 (one) for large grants.

Organisations which were/are EAs under the 1st round of the NGO Block Grant may submit, as applicants, only 1 proposal, and that proposal could be only for small grants, for either the Social Component or the Environmental Component.

 

HOW TO APPLY:

The online application forms will be filled in on the web platform www.finantare.fdsc.ro.

 

THE DEADLINE for submitting the proposals for both Components is: March 19, 2015, 17:00 local hour.

QUESTIONS RELATED TO THIS CALL FOR PROPOSALS:

Questions can be sent by e-mail or fax to the following addresses, no later than March 13, 2015:

 Answers will be given at the latest March 17, 2015.

For the documents related to this Call for proposals, please click here. 

 

 


 

 

Stadiul evaluarii proiectelor - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman - Schema de grant pentru ONG-uri, runda I, 2012

Procesul de evaluare a primei runde de finantare in cadrul  Programului de Cooperare Elvetiano–Roman – Schema de grant pentru ONG-uri, este in continuare in derulare  datorita numarului foarte mare de proiecte depuse – 805 pentru cele doua componente (Social si Mediu ).

Rezultatele finale ale evaluarii se preconizeaza a fi publicate la finalul lunii februarie 2013.  Data a publicarii rezultatelor va fi anuntata in momentul in care se va stabili data a intalnirii Comitetului de selectie, care va lua decizia finala. 

 

Cererea de propuneri de proiecte – Runda 1

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare.

OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:

 • consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
 • promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la  intarirea  capacitatii lor organizationale.

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:

 • Componenta Social, cu o alocare financiara de 2.000.000 CHF
 • Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 600.000 CHF

CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este un consortiu format din:

 • KEK-CDC Consultants  (KEK-CDC) - www.kek.ch
 • Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) - www.fdsc.ro
 • Fundatia pentru Parteneriat (FP) - www.repf.ro  

In cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrata de catre FDSC, iar Componenta Mediu de catre FP.

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:

 • organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii.

CINE POATE FI PARTENER:

Partenerii romani pot fi:

 • organizatii neguvernamentale si nonprofit,
 • universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare nonprofit,
 • autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
 • unitati administrativ-teritoriale (care pot fi reprezentate de autoritati locale precum primarii, consilii locale, consilii judetene reprezentate de conducatorii acestora).

Parteneri elvetieni pot fi:

 • organizatii nonprofit si  neguvernamentale, inregistrate conform legislatiei in vigoare aceasta tara.

VALOAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE:

 • granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF - 75.000 CHF
 • granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF - 250.000 CHF

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect depinde de tipul de grant solicitat, respectiv:

 • pentru granturi mici: minim 12 luni si maxim 24 luni
 • pentru granturi mari: minim 12 luni si maxim 36 luni

CATE CERERI DE FINANTARE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maxim 2 (doua) cereri de finantare pe fiecare Componenta (Social/ Mediu), dintre care maxim 1 (una) pentru granturi mari.

UNDE SE DEPUN DOSARELE CERERILOR DE FINANTARE:

Cererile de finantare pentru Componenta Social se vor depune la urmatoarea adresa:

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Strada Nerva Traian nr.21, Bucuresti, sector 3, cod postal 031044

In atentia: Irina Bejan

 

Cererile de finantare pentru Componenta Mediu se vor depune la urmatoarea adresa:

Fundatia pentru Parteneriat

Strada Arsenalului nr.13, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, cod postal 530120

In atentia: Csilla Daniel

 

CARE ESTE TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE:

Termenul limita pentru primirea dosarelor cererilor de finantare pentru ambele componente este 12 iulie 2012, orele 17:00.

PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:

Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau fax, la urmatoarele adrese, nu mai tarziu de 6 iulie 2012:

Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 10 iulie 2012.

 

Pentru informatii referitoare la sesiunile de infomare click aici.

Pentru a descarca documentele necesare depunerii de cereri de finantare click aici.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact