Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

prezentaredocumente


Uniunea Europeană finanţează creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale non-profit de a furniza servicii corespunzătoare pentru copii şi tineri în special aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate

Ministerul Finanţelor Publice, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile anunţă proiectele selectate şi contractate în cadrul Programului Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ.

În prezent, organizaţiile neguvernamentale din România implementează 44 de proiecte în cadrul acestui program, beneficiind de finanţare nerambursabilă de maximum 100.000 euro. Suma totală contractată este de 2986989,19 euro.

Finanţările au fost acordate ca urmare a lansării cererii de ofertă de proiecte care vizeaza sprijinirea serviciilor şi activităţilor din domeniul abilităţilor de viaţă adresate copiilor şi tinerilor, dezvoltate de organizaţiile neguvernamentale non-profit în sensul promovării oportunităţilor egale pentru educaţie, orientare profesională, incluziune socială şi participare.

Detalii despre proiectele câştigătoare, organizaţiile şi sumele alocate per proiect găsiţi aici. De asemenea, tabelul va fi postat si pe pagina de Internet a Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (www.fdsc.ro), la secţiunea „Finanţare”.

Persoane de contact:          

Ana Maria Fratila, Manager proiect, Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, Ministerul Finanţelor Publice, tel: 021-326.55.55, fax: 021-326.87.30, e-mail: anamaria.fratila@mfinante.ro 

Oana Calenciuc, Lider de echipă, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, tel: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, e-mail: oana.calenciuc@fdsc.ro

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE, contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro


BUGET: 3.000.000 EURO

OBIECTIV GENERAL:

Creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale non-profit de a furniza servicii corespunzătoare pentru copii şi tineri în special aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, care să conducă la creşterea implicării sociale a acestora către o societate mai bună.

CINE POATE SOLICITA FINANŢARE:

Organizaţiile neguvernamentale, non-profit din România în parteneriat obligatoriu cu autorităţi publice / instituţii publice din România, relevante prin prisma activităţilor propuse.

VALOAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE:

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile - 100.000 EURO/proiect.

CONDIŢII DE FINANŢARE:

O finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90,00% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie acoperită din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse în afara celor ale Comunităţii Europene.

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect nu poate depăşi 10 luni.

Termen limită pentru executarea contractelor: 15 decembrie 2010.

TERMEN LIMITĂ:

Termenul limită pentru primirea Cererilor de finanţare este 20 octombrie 2009, ora 16:00 (ora oficiala a României).

Puteti descarca aici pachetul de informatii pentru acest program

sau

De pe pagina web a Oficiului de Plati si Contractare PHARE


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact