Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Dezvoltarea abilitatilor de viata ale tinerilor in contextul dezvoltarii durabile

 

Titlu proiect: Dezvoltarea abilitatilor de viata ale tinerilor in contextul dezvoltarii durabile (Contract Nr. POSDRU/157/1.3/S/141511)

Parteneri: CJRAE Bihor (aplicant), FDSC si REPER21 (parteneri),

Perioada de implementare: mai 2014 - octombrie 2015

Finantat prin: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"

Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala"

Grupul tinta: 1.060 cadre didactice (ISCED 0-6)

Valoarea finantarii nerambursabile: 6.542.431 lei

Proiectul vizeaza imbunatatirea competentelor profesionale pentru 1060 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar (ISCED 0-6) prin participarea la programe de formare continua de calitate, bazate pe educatia pentru dezvoltarea durabila si metodele inovative ale educatiei nonformale, care sa permita dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor din invatamantul preuniversitar.

Obiectivele specifice

-          Imbunatatirea cunostintelor si competentelor pentru 1060 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar in vederea implementarii la nivel national a programelor educationale in domeniul dezvoltarii abilitatilor de viata ale elevilor (inclusiv a abilitatilor necesare in contextul dezvoltarii durabile);

-          Dezvoltarea metodologiei de aplicare a curriculumului la decizia scolii (CDS) "Dezvoltarea abilitatilor de viata" existent si elaborarea unui CDS "Competente pentru dezvoltarea durabila" in vederea constituirii evolutive a unui instrumentar pedagogic complet, la dispozitia celor 1060 cadre didactice formate in domeniul abilitatilor de viata ale elevilor;

-          Facilitarea schimbului de bune practici si a invatarii experientiale in cadrul unei comunitati de practica formata din 500 de cadre didactice de la nivel national in vederea cresterii nivelului de informare, constientizare si implicare in domeniul abilitatilor de viata.

PRINCIPALE ETAPE ALE PROIECTULUI

I. PROGRAMUL DE FORMARE, acreditat, cu durata de 10 zile (3 zile online, 7 zile fata in fata), pentru 1.060 de cadre didactice. Programul se va desfasura in perioada septembrie 2014 - iulie 2015, va fi asigurat de 30 de experti cu experienta vasta in domeniul abilitatilor de viata si dezvoltarii durabile si va include 53 de sesiuni de curs realizate in intreaga tara (minim doua locatii in fiecare Regiune de Dezvoltare). 

Programul va permite cadrelor didactice (nivelurile ISCED 0 - 6) sa isi insuseasca cunostintele si competentele necesare pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor pe baza unei abordari complexe, transdisciplinare, care imbina metodele inovatoare ale educatiei nonformale cu educatia pentru dezvoltarea durabila.

II. COMUNITATEA DE PRACTICA ("Prof21") va facilita invatarea de la egal la egal, experientiala, bazata pe proiecte educationale concrete in domeniul abilitatilor de viata si dezvoltarii durabile, prin parteneriate intre scoli/licee si ONG-urile din retelele FDSC si REPER21, active in domeniul educatiei.

Misiunea Prof21 si modul sau de functionare vor fi definite participativ de catre cele 1.060 de cadre didactice participante la programul de formare. In acest sens vor fi organizate 8 ateliere de grup de tip OST (Open Space Technology). Incepând din octombrie 2014, comunitatea va dispune de platforma www.Prof21.ro care va permite o utilizare avansata a mijloacelor TIC in scopul invatarii planificarii de proiecte educationale.

III. 80 DE PROIECTE EDUCATIONALE in domeniul abilitatilor de viata si dezvoltarii durabile. Cadrele didactice vor primi asistenta tehnica in implementare din partea echipei proiectului si vor beneficia de o ampla promovare in intreaga tara, in perioada august - septembrie 2015.

Proiectele educationale vor utiliza metodele inovatoare ale educatiei nonformale, luând forma dezbaterilor, atelierelor participative, jocurilor de rol, demersurilor artistice etc. Ele vor fi dezvoltate de catre cadrele didactice in urma participarii la programul de formare (etapa I) si se vor baza pe invatarea comuna si parteneriatul cu organizatiile non-guvernamentale (etapa II). Planificarea si desfasurarea acestor proiecte va fi una ‘'agila", pentru a putea integra sugestiile relevante si contributiile ulterioare din partea comunitatii. Ele vor fi incarcate pe platforma www.Prof21.ro unde vor putea fi completate, comentate si votate de catre membrii comunitatii de practica.

IV. DOUA ‘CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII' (CDS) pentru doua discipline: "Dezvoltarea abilitatilor de viata" (gimnaziu) si "Competente pentru dezvoltarea durabila" (liceu).

Pentru CDS-ul ‘'Dezvoltarea abilitatilor de viata'', deja existent (aprobat ca disciplina optionala prin O.M.E.C.T.S nr. 3960/03.05.2012) va fi dezvoltata metodologia de implementare. CDS-ul ‘'Competente pentru dezvoltarea durabila'' va fi transmis mai intâi spre aprobare catre Ministerul Educatiei, sub forma unui optional ca disciplina noua. Platforma Prof21.ro va solicita si va colecta o paleta de recomandari metodologice pentru a facilita aplicarea acestui nou CDS de catre cadrele didactice.

V. SASE SCOLI SI LICEE PILOT DIN BIHOR vor testa pe durata semestrului II a anului scolar 2014-2015 metodologia de implementare si recomandarile metodologice pentru CDS-urile ‘'Dezvoltarea abilitatilor de viata'' si ‘'Competente pentru dezvoltarea durabila''.

In prealabil, 12 reprezentanti ai celor sase scoli si licee pilot vor participa la o vizita de 5 zile in Cipru, pentru a analiza beneficiile si provocarile introducerii modulului ‘'Dezvoltarea abilitatilor de viata'' in aceasta tara unde aceasta disciplina face parte din curriculumul preuniversitar obligatoriu.  

Mai multe se gasesc aici.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact