Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Formularea politicilor publice este un proces complex, permanent şi participativ în care un rol cheie îl au organizaţiile neguvernamentale, forme de coagulare şi reprezentare a intereselor cetăţenilor. Succesul acestui proces depinde atât de gradul de conştientizare a reprezentanţilor autorităţilor publice cu privire la rolul dialogului civic în soluţionarea problemelor societăţii, cât şi de capacitatea organizaţiilor neguvernamentale de a formula propuneri fundamentate, viabile, pe care să le susţină coerent. Dialogul deschis, transparent şi permanent între organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile publice reprezintă unul dintre elementele care asigură un proces democratic de formulare a politicilor publice şi de luare a deciziilor.

La sfârşitul anului 2008, Coaliţia pentru Bună Guvernare şi Parteneriat cu Mediul Asociativ formula cele 10 principii pentru o politică publică procivică şi proactivă şi propunea o agendă societăţii civile din România, pe care o aducea la cunoştinţa decidenţilor politici. La începutul anului următor, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Centrul de Asistenţă pentru Organizaţiile Neguvernamantale - CENTRAS şi Camera Deputaţilor au organizat o întâlnire între conducerea Camerei şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, încheiată cu semnarea unui acord de program de cooperare pentru legislatura 2008 – 2012. În perioada 2008-2011, unele măsuri propuse pentru temele de politică publică enunţate în cele două documente s-au regăsit în documentele de politică publică adoptate, însă cele mai multe au rămas doar la nivel de propuneri. Acest lucru ne întăreşte convingerea că este nevoie de un efort comun, susţinut şi coerent din partea cât mai multor organizaţii neguvernamentale pentru formularea propunerilor de îmbunătăţire a politicilor publice existente şi pentru susţinerea acestora în vederea introducerii lor pe agenda publică.  

Carta Albă a sectorului ONG din România va marca începutul unui proces coerent, structurat şi permanent de identificare, documentare, prioritizare şi susţinere ulterioară în faţa autorităţilor publice, a temelor de interes pentru sectorul neguvernamental, teme ce vor constitui o agendă de advocacy elaborată prin consultare şi cu susţinerea unui număr cât mai mare de organizaţii.

Documentul nostru îşi propune o scurtă descriere a situaţiei din ultimii doi ani în arii de interes identificate, formulând în acelaşi timp şi propuneri de îmbunătăţire a politicilor existente ce ar putea constitui obiective ale campaniilor de advocacy iniţiate de organizaţiile neguvernamentale în perioada următoare.

Prima variantă a textului este elaborată de FDSC în colaborare cu organizaţii neguvernamentale partenere, cu expertiză relevantă în domeniile de interes pentru sector: Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, Agenţia de Monitorizare a Presei ActiveWatch, Policy Center for Roma and Minorities, Fundaţia Terra Mileniul III, Asociaţia ALMA RO, Organizaţia Salvaţi Copiii, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România.

Ţinând cont de agenda sectorului propusă în 2008, concluziile atelierelor de lucru organizate în cadrul Conferinţei FDSC „Sectorul neguvernamental după 20 de ani –realizări şi provocări organizată în 2010 şi contextul în care se formulează actuala agendă, ariile de interes alese şi prezentate în Cartă sunt: democraţie participativă, combaterea extremismului, economie socială, subsidiaritate şi descentralizarea serviciilor publice de interes general, educaţie, dezvoltare durabilă, finanţarea publică a sectorului ONG, mecanismul 2% şi cooperare pentru dezvoltare.

Carta Albă a sectorului ONG din România este un document “viu”, ce poate fi completat cu noi teme sau propuneri pe tot parcursul derulării procesului de consultare a organizaţiilor neguvernamentale. Dorim ca acest document să exprime poziţia comună a organizaţiilor neguvernamentale faţă de situaţia actuală a societăţii româneşti şi să contribuie la focalizarea eforturilor lor şi relansarea parteneriatului dintre sectorul public şi cel neguvernamental.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact