Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile va invita sa depuneti ofertele dumneavoastra pentru achizitia de prestari servicii tipografice si servicii conexe in cadrul proiectului „Stimularea ocuparii active, a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”, contract ID 57486 finantat din Fondul Social European prin POSDRU.

Produsele pentru care se face achizitia:

Cod CPV – 79800000-2

Procedura aplicata: Prospectare a pietei.

Termenul limita de primire a ofertelor individuale este: 28.03.2012 ora 16.00.

Documentatia de atribuire se gaseste in format electronic la adresa www.fdsc.ro, sectiunea achizitii.

Pentru stabilirea ofertei castigatoare se va aplica criteriul: Pretul cel mai scazut.

Valoarea estimativa a contractului: 7500 lei fără TVA .

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati achizitorul: Str. Orzari nr.86A, Sector 2, Bucuresti,

Tel:+4 021 3100181, Fax: +4 021 3100180, E-mail: raluca.gaidis@fdsc.ro.

Persoana de contact: Raluca Gaidis, Consilier juridic.

Formulare utile

Documentatie de atribuire

 


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact