Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

 

Titlul proiectului:  „ Advocacy si politici publice pentru dezvoltare sociala in Romania”

Finantator: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1, DMI 1.1, operatiunea orientativa Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi in procesul de dezvoltare a politicilor publice.

Durata:  septembrie 2012  - august 2013

Partener: Fundatia PACT

Scopul proiectului: Dezvoltarea capacitatii de advocacy si participare la formularea politicilor publice in cooperare cu autoritatile publice pentru echipa de angajati si voluntari ai FDSC si PACT

Obiectiv general: Cresterea capacitatii ONG din Romania de formulare a politicilor publice in cooperare cu autoritatile publice

Descriere: Proiectul de fata vizeaza dezvoltarea capacitaţii de formulare a politicilor publice prin implicarea organizatiilor neguvernamentale ca parteneri de dialog ai autoritatilor publice. Proiectul se concentreaza pe creşterea capacitatii ONGurilor ca factori interesaţi, prin training si activitaţi de networking, avand ca efect ultim imbunataţirea mecanismelor de consultare cu autoritatile publice in domeniul dezvoltarii de politici publice.

Premiza de baza este ca ONGurile dispun in prezent de o capacitate redusa de a coopera cu autoritatile publice in cadrul ciclului de politici publice. In acest scop prin proiect se urmareste formarea personalului ONG direct interesat in lucrul cu autoritatile publice (cu precadere din domeniul social) pe teme de politici publice si advocacy, precum si dotarea organizatiilor societatii civile cu o serie de instrumente care capaciteaza interventia lor: strategii de advocacy, o sursa de informatie la zi despre evolutiile politicilor din domeniul social (prin monitorizarea evolutiei politicilor publice, masurilor initiate de autoritatilor publice si legislatiei in domeniul incluziunii sociale) si o analiza privind mecanismele de dialog institutional intre autoritatile publice centrale si locale din domeniul social si procesul de elaborare al politicilor publice in acest domeniu.

Rezultate asteptate: La finalul proiectului FDSC, PACT si voluntarii Grupului de Lucru pentru Metoda Deschisa de Coordonare (GL-MDC) pentru incluziune sociala vor avea o capacitate crescuta de a se implica in activitati de advocacy si de formulare a politicilor publice in cooperare cu autoritatile publice.

Prin activitatile de instruire din cadrul proiectului 18 persoane vor fi formate pentru a derula campanii de advocacy, pentru analiza si formulare de politici publice.

Vor fi elaborate cel putin 3 strategii si 1 plan de advocacy pentru FDSC, PACT si Grupul de Lucru MDC pentru incluziune sociala, consolidand astfel capacitatea acestora de a desfasura activitati coordonate pe termen mediu si constituind modele de procese pentru actiuni pe termen lung.

Capacitatea organizatiilor de implicare in formularea politicilor publice din domeniul social va creste prin facilitarea accesului la informatie relevanta, un buletin saptamanal de monitorizare a evolutiei politicilor publice, masurilor initiate de autoritatilor publice si legislatiei in domeniul incluziunii sociale urmand a fi pregatit si distribuit organizatiilor membre GL-MDC. Sinteza informatiei si actualizarea acesteia in timp real va contribui la scurtarea timpului de reactie a ONG-urilor active atat la nivel national cat si local interesate sa participe la elaborarea politicilor din domeniul social, crescand valoarea acestora ca parteneri de consultare pentru autoritatile publice relevante.

Analiza privind mecanismele de dialog institutional intre autoritatile publice centrale si locale din domeniul social si procesul de elaborare al politicilor publice in acest domeniu realizata in cursul proiectului va permite o mai buna coordonare a entitatilor nonguvernamentale cu autoritatile publice cu atributii in domeniul incluziunii sociale precum si o implementare eficienta a activitatilor de advocacy ale acestora. Analiza va putea sta la baza oricarui plan de advocacy al organizatiilor din domeniul social, oferind o imagine a traseului initiativelor de decizie publica, a autoritatilor publice relevante pentru fiecare etapa din ciclul de management al politicilor publice si permitand in acelasi timp identificarea unor recomandari practice pentru imbunatatirea mecanismelor de consultare.

GL-MDC va fi consolidat atat prin crearea planului de advocacy, cat si prin cele 2 intalniri de lucru ce vizeaza coordonarea membrilor in jurul planului de advocacy, schimbul de informatii si analiza poltiicilor de incluziune sociale si a alternativelor posibile. Ca rezultat al seminarelor pe tema egalitatii de sansa si a dezvoltarii durabile membrii GL-MDC isi vor imbuntati cunostiintele in aceasta privinta si vor intelege cum pot internaliza dimensiunile de egalitate de sanse si dezvoltare durabila in abordarea schimbarilor de politici publice.

Buget proiect: 483.130 lei

RAPORT Dialogul public privat in vederea finantarii serviciilor sociale din Romania


 

Buletine informativ pe teme de advocacy si politici publice in domeniul incluziunii sociale in Romania

 

Buletin nr. 1 – 05 noiembrie 2012

Buletin nr. 2 – 12 noiembrie 2012

Buletin nr. 3 – 19 noiembrie 2012

Buletin nr. 4 – 26 noiembrie 2012

Buletin nr. 5 – 03 decembrie 2012

Buletin nr. 6 – 10 decembrie 2012

Buletin nr. 7 – 17 decembrie 2012

Buletin nr. 8 – 08 ianuarie 2013

Buletin nr. 9 – 14 ianuarie 2013

Buletin nr. 10 – 21 ianuarie 2013

 Buletin nr. 11 – 28 ianuarie 2013

Buletin nr. 12 – 04 februarie 2013

Buletin nr. 13 – 11 februarie 2013

Buletin nr. 14 – 18 februarie 2013

Buletin nr.15  – 25 februarie 2013

Buletin nr. 16 – 4 martie 2013

Buletin nr. 17 – 11 martie 2013

Buletin nr. 18  – 17 martie 2013

Buletin nr. 19 – 25 martie 2013

Buletin nr. 20 – 1 aprilie 2013

Buletin nr. 21 – 8 aprilie 2013

Buletin nr. 22 – 15 aprilie 2013

Buletin nr. 23 – 22 aprilie 2013

Buletin nr. 24 – 9 mai 2013

Buletin nr. 25 – 16 mai 2013

Buletin nr. 26  - 21 mai 2013

Buletin nr 27 – 27 mai 2013

Buletin nr. 28 – 4 iunie 2013

Buletin nr. 29 – 10 iunie 2013

Buletin nr. 30 – 18 iunie 2013

Buletin nr. 31 - 25 iunie 2013

Buletin nr. 32 - 02 iulie 2013

Buletin nr. 33 - 08 iulie 2013

Buletin nr. 34 - 15 iulie 2013

Buletin nr. 35 - 23 iulie 2013

Buletin nr. 36 - 29 iulie 2013

Buletin nr. 37 - 05 august 2013


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact