Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

IES este un program al FDSC initiat si dezvoltat in cadrul proiectului "PROMETEUS – Promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educatie si formare profesionala la standarde europene”.

ONGFest este cel mai de anvergura eveniment al sectorului neguvernamental din Romania, un promotor al participarii publice, al comportamentului filantropic si voluntar, dar si o oportunitate de a aduce anual ONG-urile in atentia cetatenilor si a publicului larg.

Totul la puterea ONG

Titlu proiect: Organizational Development of Youth Organizations - ODYO (Dezvoltarea organizationala a organizatiilor de/pentru tineret)

Co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2016 – 30 aprilie 2018

Beneficiar: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Parteneri: ENNA (European Network of National Civil Society Associations - Rețeaua europeană a asociațiilor naționale ale societății civile), CNVOS (Centre for information service, co-operation and development of NGOs - Centrul de informare, cooperare și dezvoltare a ONG-urilor, Slovenia).

Rezumat:

Prin acest proiect, partenerii și-au propus să contribuie la dezvoltarea organizațiiilor de/ pentru tineret și la o mai bună înțelegere a practicilor de dezvoltare organizațională utilizate în țările Uniunii Europene. Ca efect pe termen lung, organizațiile vizate vor deveni mai responsabile față de stakeholderi (beneficiari, donatori, personal, membri etc.) și vor fi mai bine pregătite să ofere servicii de calitate tinerilor cu oportunități reduse (tineri dezavantajați, care se confruntă cu unul sau mai multe obstacole/impedimente sociale, economice, geografice, educaționale, diferențe culturale, probleme de sănătate și dizabilități).

Proiectul de față răspunde în mod direct provocărilor și nevoilor identificate pentru organizațiile care lucrează cu tinerii, și anume: o dezvoltare organizațională precară, în special din cauza lipsei de practici democratice în interiorul organizației, a unei baze de resurse nesustenabile și lipsa unui focus pe planificarea strategică și promovarea unui management eficient. În acest sens, proiectul vine în întâmpinarea necesității de a oferi organizațiilor de/pentru tineret oportunități de a-și dezvolta profesionalismul pentru a acționa mai bine în folosul tinerilor cu oportunități reduse (și nu numai) și propune o intervenție specifică și personalizată în vederea îmbunătățirii dezvoltării capacităților acestora.

Proiectul vizează colectarea de date privind practicile organizațiilor care lucrează cu tineri cu oportunități reduse din Europa, pentru a identifica abordările lor de dezvoltare organizațională. Pe baza acestor informații,  va fi elaborat, un raport european cu privire la munca în cadrul organizațiilor de/pentru tineret. Pe baza rezultatelor raportului va fi creat un set de instrumente (toolkit) pentru dezvoltarea organizațională a ONG-urilor care lucrează cu tineri cu oportunități reduse. Toolkit-ul va include instrumente de lucru ușor de aplicat și adaptat pentru orice organizație de/pentru tineret care dorește să se dezvolte și să își îmbunătățească .  

Odată ce setul de instrumente este disponibil, partenerii vor dezvolta o curriculă de formare concepută pentru o mai bună implementare a toolkit-ului și va fi organizat un training internațional ce va urmări dezvoltarea de competențe în rândul a 20 de persoane, pentru a derula și evalua activitățile de dezvoltare organizațională, pe baza unei analize adecvate a nevoilor și folosind metodologiile specifice (toolkit-ul). Ulterior, curricula va fi pilotată în cadrul a 15 ateliere locale. Atelierele vor fi organizate în Slovenia (5) și România (10) și vor avea rolul de a disemina și aplica setul de instrumentele create (toolkit-ul) în rândul a cel puțin 150 de reprezentanți ai unor organizații de/pentru tineret. Ulterior, cel puțin 100 dintre aceștia vor beneficia de consultanță specifică pentru aplicarea/implementarea setului de instrumente în cadrul organizației pe care o reprezintă. 

Obiective:

  • Îmbunătățirea abordărilor calitative în dezvoltarea organizațională pentru/în interiorul organizațiilor care lucrează cu tinerii cu oportunități reduse din Europa;
  • Promovarea unei dezvoltări organizaționale solide și durabile în domeniul tineretului, ca mijloc de integrare a tinerilor cu oportunități reduse din Europa;
  • Furnizarea de dovezi suplimentare cu privire la practicile de dezvoltare organizațională ale organizațiilor care lucrează cu tinerii cu oportunități reduse din Europa.

Principalele rezultate ale proiectului:

  • Raportul european privind calitatea muncii în cadrul organizațiilor care lucrează cu tinerii cu oportunități reduse. Raportul va documenta practicile de dezvoltare organizațională a organizațiilor care lucrează cu tineri cu oportunități reduse din Europa, precum și rezultatele specifice ale cartografierii în funcție de țări, dimensiunea organizațiilor, tipul de activități, grupurile țintă specifice cu care lucrează, cadrul structural al organizațiilor și alte aspecte relevante. Raportul va formula, de asemenea, recomandări de politici la nivel național și european care vizează conectarea sectorului de tineret la sectorul de elaborare a politicilor.
  • Crearea unui set de instrumente online și offline(toolkit) privind dezvoltarea organizațională a organizațiilor de/pentru tineret. Elaborat pe baza concluziilor și recomandărilor din raportul european, acest  toolkit își propune să includă instrumente concrete, transferabile și adaptabile / flexibile pentru dezvoltarea organizațională, care pot fi ușor aplicate de către orice organizație din Europa.
  • Crearea curriculei de formare. Curricula va fi planificată și dezvoltată luând în considerare toolkit-ul creat,  astfel că manualul va integra un design privind modul de aplicare a toolkit-ului, fișe cu exerciții legate de diferite instrumente din interiorul setului de instrumente etc. Exercițiile utilizate în cadrul curriculei vor avea la bază principiile învățării nonformale, practice, interactive și experiențiale.

Valoarea finanțării: 82 990 euro


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact