Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

IES este un program al FDSC initiat si dezvoltat in cadrul proiectului "PROMETEUS – Promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educatie si formare profesionala la standarde europene”.

ONGFest este cel mai de anvergura eveniment al sectorului neguvernamental din Romania, un promotor al participarii publice, al comportamentului filantropic si voluntar, dar si o oportunitate de a aduce anual ONG-urile in atentia cetatenilor si a publicului larg.

Totul la puterea ONG

Fondul de Actiune Rapida

Intrebari frecvente

  

1. Un ONG poate depune mai multe cereri de proiect in cadrul Fondului pentru Actiune Rapida?

Ca solicitant principal, un ONG poate depune mai multe Cereri de finantare in cadrul aceluiasi Apel.

2. Putem avea un ONG ca partener din orice tara?

ONG-urile din oricare tara pot fi parteneri in cadrul Fondului pentru Inovare Civica, cu conditia sa aiba personalitate juridica.

3. Se pot deconta cheltuielile unui expert care vine din strainatate? Deplasare, cazare, salariu?

Pe baza contractului incheiat cu expertul, solicitantul sau partenerul va putea deconta costuri legate de remunerare si costurile legate de deplasare (transport, cazare si masa). Decontarea se va face pe baza de fisa de pontaj care va fi semnata de expert si coordonatorul de proiect.

4. Se accepta contracte de drepturi de autor? Dar contractele de furnizare de servicii?

Contractele de drepturi de autor se accepta in conditiile in care se respecta legislatia in vigoare (Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturi conexe).

Sunt acceptate Contractele de furnizare de servicii incheiate in baza Codului Civil reglementat de art. 1766 -1771 si cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

5. Care este modalitatea de raportare?

Beneficiarul de finantare va realiza un singur raport final ce va cuprinde atat o componenta narativa cat si una financiara. Acest raport va fi insotit de cererea de plata finala.

6. Putem avea parteneriate media?

In cadrul Fondului, parteneri eligibili sunt organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ sau institutii publice, ministere, institutii de invatamant etc, fiecare avand personalitate juridica. In aceste conditii, societatile comerciale pot fi implicate in proiect dar nu in calitate de parteneri.

7. Care este data inceperii proiectelor?

In cazul Apelului nr.1, perioada estimativa de semnare a contractelor de finantare nerambursabila si a inceperii implementarii proiectelor este luna mai 2012.

8. O primarie poate fi partener in proiect?

Conform Ghidului Solicitantilor, parteneri pot fi unitatile administrativ teritoriale cu personalitate juridica, reprezentate prin autoritati ale administratiei publice locale. Acestea pot fi reprezentate de primarii.

9. Putem derula proiectul si in 2013?

In cadrul Apelului nr.1, estimam inceperea implementarii proiectelor in luna mai 2012. Avand in vedere durata maxima de 6 luni de implementare a proiectelor, reiese ca proiectele se vor incheia tot in anul 2012. Pentru urmatoarele apeluri de proiecte exista posibilitatea ca implementarea proiectelor sa continue si in cursul anului 2013.

10. Care este perioada maxima de implementare?

Conform Ghidului Solicitantului, durata maxima de implementare a proiectelor este de 6 luni.

11. Cheltuielile cu personalul nu trebuie sa depaseasca un procent anume din totalul proiectului?

In buget nu au fost precizate astfel de limitari, dar nivelul sumelor aferente salariilor trebuie justificat conform cu preturile de pe piata si activitatile propuse.

12. Exista cerinte la care sa ne raportam: termen si locatia de trimitere a Cererii de finantare?

Termenul limita pentru depunerea Cererilor de finantare este 20 martie 2012 (inclusiv).

Cererile de finantare se transmit electronic la adresa actiunerapida@fdsc.ro astfel incat sa fie primite pana la termenul limita specificat mai sus.

13. Este necesar sa trimit pe email toate cele trei anexe completate?

Un solicitant va transmite pe email:

- Cererea de finantare (Anexa 1) la care se va atașa suplimentar, scanata, Pagina introductiva din Cererea de finantare cu stampila si semnatura reprezentantului legal din partea solicitantului si partenerului/ilor,

-  Bugetul detaliat al proiectului (Anexa 2)  

- Declaratia de eligibilitate scanata (Anexa 3), cu stampila si semnatura reprezentantului legal din partea solicitantului.

14. Cererea de finantare va contine un rezumat in engleza?

Cererea de finantare cuprinde si un rezumat in limba engleza. Recomandam ca acest rezumat sa fie realizat numai dupa ce se finalizeaza completarea Cererii de finantare.


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact